Etelä-Suomi

Kalatalouskeskus

Kalatalouskeskus

Kalatalouskeskus
Hämeen Kalatalouskeskus tukee kalastusalueiden ja osakaskuntien toimintaa, edistää kalastusvesien ja saaliskantojen hyvinvointia sekä jakaa tietoa kalastuksesta ja ravustuksesta.
Toimimme Hämeen kalatalouskeskuksessa vesialueiden omistajien edunvalvojana. Teemme heidän kanssaan yhteistyössä kalavesien hoitoa ja kalastuksen järjestäminen. Myös erilaiset kalataloudelliset seurannat, kalastuksen valvonta sekä virtavesien kunnostukset muodostavat merkittävän osan vuotuisesta toiminnastamme. Vuosi 2020 oli kalatalousneuvonnan 112. toimintavuosi Hämeessä.
 

Suunnittelutyö alkoi

Kalatalousalueiden lakisääteisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee olla valmiita v. 2021 loppuun mennessä. Suunnitelmat ohjaavat kalaveden hoitoa ja kalastusta. Vastaamme Hämeen kalatalouskeskuksessa kahdeksan suunnitelman tekemisestä Hämeen alueella. Aloitimme suunnitelmien valmistelut vuonna 2020.
 

Kunnostuksia ja seurantaa

Toimintamme perustana ovat erilaiset kalataloudelliset kunnostukset ja seurannat. Hoidimme Padasjoen reitin kunnostusten ohjauksen sekä useita virtavesien kunnostussuunnitelmia. Teimme koekalastuksia ja kalojen iän- ja kasvumäärityksiä kymmenille eri vesistöille.
 

Verkkomyyntipalvelu ostaluvat.fi lisäsi suosiota

Vuoden aikana kalastuslupien nettimyynti lisäsi valtavasti suosiota. Yhdessä Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa omistamamme verkkokauppa www.ostaluvat.fi myi yhteensä lähes sadan osakaskunnan ja kalatalousalueen lupia. Erilaisia lupia myyntiin lähes 7000. 
 

Oma hautomo laajensi toimintaa

Kalatalouskeskuksen Vääksyn hautomolla aloitettiin luonnosta pyydettyjen taimenten mädin haudotus. Sen tavoitteena on tuottaa laadukasta mätiä taimenten kotiutusistutuksiin alueen virtavesiin. Taimenten lisäksi hautomosta tuotettiin siian, hauen ja mateen poikasia istutuksiin ja jatkokasvatukseen.