Etelä-Suomi

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat
Olemme vahvasti mukana asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisessä.
Olemme vahvistaneet asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvän strategisen johtamisen palvelua. Olemme myös kehittämässä valtakunnallista Strategia+ -palvelukonseptia.
 
Toteutimme uudenlaisen maatilayrityksen strategiseen suunnittelun kehittämiseen tähtäävän uudenlaisen koulutuskokonaisuuden yhteistyössä noin 50 tulevaisuuttaan kehittävän maaseutuyrittäjän, S-ryhmän ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa.
 
Jatkoimme maatilojen, ympäristön ja maisemanhoidon, energiatehokkuuden ja maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävää hanketoimintaa.
 
Kuntasektorin osuus asiantuntijapalvelujemme käyttäjänä kasvaa. Olemme vakiinnuttamassa asemaamme mm. kuntien elinkeinopalvelujen sekä maisemanhoitoratkaisujen toteuttajina.
 
Kasvintuotantotilojen palveluja on kohdistettu entistä enemmän kasvukauden aikaisiin neuvontakäynteihin, jolloin nähdään suunnitelmien toteutuminen käytännössä. Olimme mukana hiilipäästöjen vähentämistä edistävässä hanke- ja pienryhmätoiminnassa.
 
Maitomittareiden testaus on valtakunnallisesti vakiintunut perustamaamme testauspisteeseen Riihimäelle.
 
Vahvistimme asemaamme yritysten kumppanina liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Olemme voineet auttaa asiakkaitamme myös alueellisten kehittämishankkeiden tuella. Muodostimme yritysryhmiä eri toimialoille. Laajensimme sarkaamme Työ- ja elinkeinoministeriön auktorisoimana yritysten kehittämispalvelujen asiantuntijana.
 
Kansainvälisessä yhteistyössä edistämme pienten elintarvikeyrittäjien mahdollisuuksia päästä sekä Ranskan että Venäjän markkinoille.
 
Kannustimme maaseudun yrittäjyyttä jo neljättä kertaa maakunnallisella Maistuva maaseutuyritys tunnustuksella.
 
Maidontuotannon tuotosseurantapalvelut kattavat lähes on 85 % alueemme lehmämäärästä.
 
Lampaiden tuotosseurannassa on 120 tilaa.
 
Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 8,6 miljoonaa euroa, josta 72 prosenttia kertyi palvelumaksuista. Tämä tulos on tehty n. 120 asiantuntijan panoksella (113 htv).