Etelä-Savo

Palvelumme maitotiloille

Palvelumme maitotiloille

Palvelumme maitotiloille
Maitotila-asiakkaamme kysyivät yhä enemmän talouden suunnittelu- ja seurantapalveluja. Maitotiloille ohjautuu ylivoimaisesti eniten myös maatilojen investointiavustuksia Etelä-Savossa.
Maitotilan johtamisen tärkeä perusta on tuotosseuranta. Sen avulla maitotila pystyy kehittämään ja vertailemaan tuotantoaan. Tuotosseurantanäytteiden merkitys korostuu maidon hinnoittelun ja valiolaisten tilojen sopimustuotantoon 2021 siirtymisen myötä. Lehmäkohtaisista tuotosseurantanäytteistä muodostuu myös arvokasta tietoa eläinaineksen kehittämisen ja ruokinnan onnistumisen seurantaan. 
 
Vuonna 2020 tuotosseurantaan kuului Etelä-Savossa 223 maitotilaa (koko Suomessa 4000), joilla oli yhteensä 9 444 (204792) lehmää. Tuotosseurantaan kuului 84 % lehmistä ja keskikarjakoko oli 40,9 lehmää (50,5). Lehmistä ay-rotua oli 44,6% ja holstein-rotua 53,2%, suomenkarjaa 1,4% ja muita rotuja 0,3%. Lehmiemme keskituotos nousi 315 kiloa keskituotoksen ollessa 10 034 kg ja 10 649  EKM kg (koko Suomessa (10 168 ja 10 771 kg). 
 
Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti 182 eteläsavolaista maitotilaa. Asiakkaille tehtiin 438 ruokinnan seurantalaskelmaa ja rehujen hintavertailutietoja kerättiin 415 kertaa. Ruokinnan ohjaus -palveluissa suunnitellaan ja seurataan ruokinnan onnistumista laskelmin sekä karjahavaintojen perusteella, mm. kuntoluokitus, eläinten koko, rehut. Laskelmamme mukaan vuosien 2019-2020 aikana ruokinnan ohjaus -palveluja käyttäneiden maitotilojen maitotuotos on noussut 276,8 kg EKM/lehmä (otos 198 tilaa). Tiloilla, jotka eivät ole lainkaan käyttäneet ruokinnan ohjaus -palveluja, nousu on ollut keskimäärin 45,4 kg EKM/lehmä.
 
Karjatsekki-palvelua tehtiin 120 tilalle tulosten seuraamisen ja tavoitteiden asettamisen näkökulmasta ja lisäksi Neuvon avulla tehtiin niin kilpailukykyyn kuin tuotantoeläimiinkin liittyvää asiantuntijatyötä. 
 
Uusi maitotilan kustannusten vertailutyökalu otettiin käyttöön viime vuonna MinunMaatilani-ohjelmassa. Laskelmalla pystyy vertaamaan oman tilan kustannusta (snt/meijerimaitolitra tai €/lehmä) ja jakaumaa muihin tiloihin. Kustannuspuntari-vertailu tehtiin 119 tilalle. Etelä-Savossa muuhun maahan verrattuna tehtiin eniten Kustannuspuntari-laskelmia suhteessa maitotilojen määrään. Sen perusteella voidaan pohtia mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen. 
 
Valiolaisten maitotilojen sopimustuotantoon siirtyminen 2021 lisäsi tarvetta laskelmille ja suunnitelmille tuotannon sopeuttamiseen. Uusi maidontuotannon Tuottoennuste saatiin käyttöön syksyllä 2020 ProAgria verkkopalveluihin. 
 
Opastimme asiakkaillemme Bisnes+ -palvelun käyttöä, muun muassa dokumenttipankin käyttöä ja sopivien mittareiden asettamista. Vuoden lopussa palvelun oli ottanut käyttöön yhteensä 88 tilaa, joista kotieläintiloja 69 kpl. 
 
Koulutimme maitotiloja ruokintaan, automaattilypsyyn ja eläinten käsittelyyn liittyen, keväästä lähtien pääasiassa etäyhteyksin. Näissä Maitoa ja lihaa Etelä-Savosta -hankkeen koulutuksissa oli aiheina muun muassa maidon pitoisuudet, tasainen tuotanto ja syönnin merkitys naudoille.
 
Tuotanto-, talous- ja johtamispalvelujemme avulla maitotilat pystyvät kehittämään tilakokonaisuuttaan. Niiden avulla pystymme tuottamaan tarpeellista dataa johtamiseen, muun muassa investointipäätösten tueksi. Maitotila-asiakkaamme kysyivätkin aiempaa enemmän talouden ja suunnittelu- ja seurantapalveluja. Etelä-Savon ELY-keskuksen maatiloille myöntämästä investointirahoituksesta 70 % kohdistui maitotiloille erilaisiin rakennusinvestointeihin, koneisiin, laitteisiin ja salaojitukseen.