Etelä-Savo

Palvelumme maitotiloille

Palvelumme maitotiloille

Palvelumme maitotiloille
Maitotilan johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa omasta karjasta ja vertailutietoa siitä, missä muut menevät.
Tuotosseuranta on maitotilan johtamisen tärkeä perustyöväline. Vuonna 2019 tuotosseurantaan kuului Etelä-Savossa 239 maitotilaa, joilla oli yhteensä 9 682 lehmää. Tuotosseurantaan kuului 82,4 % lehmistä ja keskikarjakoko oli 41,6 lehmää. Valtakunnan keskikarjakoko oli 48,2 lehmää. Keskituotos Etelä-Savossa oli 9 719 kg ja 10 283 EKM kg. Koko Suomen tuotosseurantakarjojen keskituotos oli 9 937 kg ja 10 534 EKM kg. 
 

Ruokinnan ohjaus 

ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palvelun avulla haetaan järkeviä tilakohtaisia ruokintaratkaisuja. Huomioon otetaan paras vaihtoehto taloudelliseen tulokseen pääsemiseksi, mutta myös tilan tavoitteet, olosuhteet, kotoiset rehut ja karjan tuotanto-ominaisuudet. 
 
Ruokinnan ohjaus -palvelut päivitettiin ja niiden sisältöä yhdenmukaistettiin valtakunnallisesti.  Uudistuksessa saatiin ruokintapalveluihin aiempaa selkeämpi sisältö ja hinnoittelu sekä joustavammat käytännöt muuttuviin asiakastarpeisiin ja tilanteisiin. Tuotosseuranta- ja Ruokinnan ohjaus -asiakkaiden kanssa päivitettiin palvelusopimuksia uusien palveluiden mukaisiksi.
 
KarjaKompassi –ruokinnansuunnitteluohjelma siirtyi ensin osaksi MinunMaatilani-ohjelmistoa keväällä 2019 kunnes siirryttiin käyttämään kokonaan uutta ohjelmaa syksyllä 2019.
Loppuvuoden aikana pilotoitiin tuotosseuranta-asiakkaan mahdollisuutta syöttää ruokinnan seurantalaskelman lähtötiedot suoraan KarjaKompassiin, jossa ne ovat saman tien asiantuntijan käytettävissä ruokinnan seurannan ja suunnittelun pohjatietoina.
 
Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti 186 eteläsavolaista maitotilaa. Ruokinnan ohjaus -palvelut ovat myös naudanlihan tuotantoon erikoistuneiden ja emolehmätilojen käytettävissä. Lisäarvoa ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluille tuo asiantuntijoiden yhteistyö maatilayrityksen muiden osa-alueiden (esimerkiksi talous- ja kasvintuotantoneuvonta, huippuosaajat) ja sidosryhmien (meijerit, teurastamot) kanssa. 
 

Karjatsekki

ProAgrian Karjatsekki-palvelun avulla maitotilayrittäjä saa asiantuntijan avukseen määrittämään tarkemmin tuotannon tavoitteita, niiden esteitä sekä kehittämistoimenpiteiden aikatauluttamista vuosikelloon ja tulosten seurantaan. Karjatsekki-palvelua käytti 129 asiakasta.
 

Täsmäpalvelut

ProAgria on kehittänyt Täsmäpalvelut yrittäjän tueksi ja avuksi niiden tuotannon ydinasioiden kehittämiseksi, jotka ovat tärkeimpiä toteuttaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Täsmäpalveluja on mahdollista käyttää esimerkiksi umpilehmäkauteen, vasikoiden terveyteen ja ruokintaan, sorkkaterveyteen, säilörehun laatuun ja lehmien ruokinnan toteuttamiseen liittyen. Täsmäpalveluja toteutettiin myös Neuvo 2020 Tuotantoeläimet -palveluina.