Etelä-Savo

Palvelumme kasvintuotantotiloille

Palvelumme kasvintuotantotiloille

Palvelumme kasvintuotantotiloille
Asiakkaiden taloudenhallinnan ja yrityskokonaisuuden näkökulma vahvasti esillä.

Kasvukauteen 2019 valmistautumista väritti edellinen kuiva kasvukausi. Kotieläintilojen rehuomavaraisuus oli paikoin haasteellinen ja tämä vaikutti monen tilan viljelynsuunnitteluun. Kasvinviljelyn markkinatilanne haastoi kasvinviljelyä yleensäkin. Asiakkaiden taloudenhallinta ja yrityskokonaisuus olivat vahvasti esillä palvelujen tuottamisessa. Asiantuntijatyössä korostui vastuullisuuden teema, näkökulmina muun muassa asiakkaan menestyminen, ilmastoviisaus ja resurssitehokkuus. Panostimme myös asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön, palvellaksemme jokaista asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Edistimme toimintamallia, jossa eri alueiden osaajat analysoivat ja varmistavat palvelun soveltuvuutta yrityksen tavoitteisiin. 

 

Maatilan ilmastoratkaisut ja hiiliviljely

Ilmastokysymykset nousivat voimakkaasti keskusteluun ja se välittyi myös palvelutarjontamme kehittämiseen. Käynnistimme Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT) -hankkeen ja valmistauduimme sen aloitusseminaariin, jossa käsiteltiin maatalouden ilmastoon vaikuttavia ratkaisuja. Suunnittelimme hiiliviljeyyn keskittyviä pienryhmiä ja aloitimme kehitystyötä hiilijalanjäljenlaskennan kehittämiseksi maatiloille. Organisaationa olimme mukana Etelä-Savon ilmastotyöryhmässä.

 

Digitaaliset palvelut yleistyivät

Vuoden 2019 aikana asiakaspalvelu siirtyi yhä enemmän sähköisiin kanaviin ja panostimme mm. verkossa tapahtuvaan asiakaspalveluun. Viljelynsuunnittelua, tukihakuja ja muita asiantuntijatöitä teimme sähköisiä yhteyksiä hyödyntäen. Tästä saimme paljon positiivisia kokemuksia ja hyvää palautetta asiakkailta. Hyvin valmisteltu etäpalaveri osoittautui tehokkaaksi tavaksi viedä asioita eteenpäin. Kasvineuvontaa veimme suuntaan, jossa suunnitelmia tehdään ja keskustelua käydään etänä digityövälineitä hyödyntäen ja asioita tarkennetaan kasvustokäyntien ja -havainnoinnin avulla. Sähköisesti tehtävän kasvinsuojelututkinnon suosio kasvoi. Sähköinen kasvinsuojelututkinto onkin hyvä esimerkki digitalisaation mahdollisuuksista tulevaisuudessa. 

 

Luomupalvelut

Kiinnostus luomutuotantoon siirtymiseen jatkui edelleen vakaana. Järjestimme luomuperuskurssin sekä lisäpäiviä, jossa perehdytimme viljelijöitä luomumenetelmiin sekä luomutuotannon kasvi- ja kotieläintuotantoehtoihin. Muissa luomutuotannon palveluissa Neuvo 2020-rahoitus oli aktiivisessa käytössä. Asiakkaita avustettiin luomusitoumuksen ja tukihakemuksen tekemisessä.

 

Energiakonsultointi

Maatilan energia-asioihin liittyvää konsultointia kysytään yhä enemmän. Energiankäyttö, -säästäminen ja -tuotantokysymykset ovat tuotannon kannattavuuden kehittämisessä keskeisessä asemassa tuotantosuunnasta riippumatta. Asiakkaiden määrä kasvoi 2019 ja palveluita tehtiin Etelä-Savosta käsin laajemmalla alueella.

Etelä-Savon alueen kunnille, pk-yrityksille ja kuluttajille tuotimme energianeuvontaa Energiaviraston valitsemana asiantuntijaorganisaationa .