Etelä-Savo

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstö

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstö

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstö
Pandemia haastoi meitä kehittämään toimintaamme ja omaksumaan nopeasti uusia digitaalisia vuorovaikutuksen tapoja.
Koronapandemia muutti ProAgrian sekä asiakkaidemme toimintaympäristön nopeasti keväällä 2020. Etäpalvelujen lisääminen turvasi palvelujen saatavuuden koronakriisin keskellä myös niille asiakkaille, jotka olivat ennen koronaa asioineet kanssamme pääosin kasvotusten. Yhteys asiakkaaseen voitiin ottaa viestintä- ja yhteistyöalusta Teamsilla, pikaviestipalvelu WhatsAppilla tai puhelimitse. Viestimme ajankohtaisista asioista sähköisillä uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa ja tekstiviesteinkin. Ne asiakastyöt, joita ei pystynyt toteuttamaan etänä, hoidimme koronaturvallisesti molemminpuolista varovaisuutta, hygieniaa ja suojausta noudattaen.  Tapahtumia ja koulutuksia tuotimme livelähetyksinä someen, webinaareina sekä jälkikäteen kuunneltavina tallenteina. 
 
Panostimme henkilöstön koulutukseen yhteensä noin 2540 tuntia. 
 
Asiantuntijoitamme oli mukana kehittämässä ProAgrian digitaalisia palveluja, esimerkkinä ProAika-mobiilisovellus työajanseurantaan. Otimme suuren harppauksen henkilöstöpalvelujen kehityksessä sekä henkilöstöasiantuntijoiden koulutuksessa. Tämän mahdollisti mm. Taitava johtaja - pätevä liideri -hankkeessa tehty pohjatyö. 
 
ProAgria Etelä-Savossa työskenteli vuoden lopussa 43 eri alojen asiantuntijaa joiden keski-ikä oli 50 vuotta. Työsuhteet ovat olleet perinteisesti pitkiä. Henkilöstöstämme 55 prosenttia on ollut palveluksessamme yli 10 vuotta, 28 prosenttia 5 vuotta tai vähemmän. 
 
Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn kokonaistuloksen keskiarvo oli 3,65 asteikolla 1-5. Työtyytyväisyys koheni edellisestä vuodesta. Henkilöstön kanssa käydään henkilökohtaiset kehitys- ja tavoitekeskustelut kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi ryhmäkehityskeskustelut. Osaamista varmistetaan tekemällä jokaisen kanssa henkilökohtainen kehittymissuunnitelma vuosittain. Kehittymissuunnitelmissa painottuivat uuden strategian mukaiset työroolit tulevaisuudessa, konsultointi-, tuotantotalous- ja myyntiosaamisen lisääminen.