Etelä-Savo

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat
 • Palvelujamme käytti yli 1500 asiakasta.
 • Palvelumyynnin kasvu oli 3 prosenttia.
 • Maatilan, metsätilan ja yrityksen tilinpäätös ja veroilmoitus -palveluja teimme yhteensä 597 asiakkaalle.
 • Neuvo 2020-palvelujamme käytti yhteensä 428 maatilaa. Kysytyin Neuvo-palveluosio oli Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn kehittäminen, jota tehtiin 200 kpl.
 • Viljelysuunnitteluasiakkaita oli 429.
 • Tuotosseurantaan kuului 239 eteläsavolaista maitotilaa, joilla oli yhteensä 9 682 lehmää. Tuotosseurantaan kuului 82,4 % lehmistä ja keskikarjakoko oli 41,6 lehmää.
 • Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti 186 maatilaa.
 • Palveluja kehitettiin edelleen aktiivisesti yritys/tilakokonaisuuden näkökulmasta.
 • Uusi palvelutuote Bisnes+ lanseerattiin ensimmäiseksi maitotiloille
 • Yksi asiantuntijamme osallistui ProArgian valtakunnallisesti käynnistettyyn Strategia+ verkostoon
 • Liikevaihtomme oli 2,54 miljoonaa euroa. Se muodostui palvelu- ja projektituotoista sekä vuosittain maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehtävästä tulossopimukseen liittyvästä rahoituksesta.
 • Toteutimme 17 kehittämishanketta, joista 13 toteutettiin yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa. Hankkeissa kehitettiin asiakkaiden tuotanto-, talous-, johtamis- ja henkilöstöjohtamisosaamista.
 • Organisaatiossamme työskenteli 42 ammattilaista.
 • Agile- eli ketterätoimintamalli otettiin käyttöön ryhdittämään tiimityötä.