Etelä-Pohjanmaa

Tilitoimisto

Tilitoimisto

Tilitoimisto
Tilipalvelujen asiakasmäärä jatkoi kasvua ja sähköisen taloushallinnon osuus lisääntyi merkittävästi.

Maatiloihin erikoistuneille tilitoimistopalveluille oli suurta kysyntää vuonna 2020. Liikevaihtomme tilitoimistopalveluissa kasvoi noin 20 %. Maatila-asiakkaat ovat lisääntyvissä määrin ottaneet käyttöön sähköisiä taloushallintopalveluja, joissa ostolaskut tulevat suoraan verkkolaskuina tai skannauksen kautta kirjanpito-ohjelmaan. Asiakkaat käyvät oman käyttöliittymänsä kautta tarkastamassa ja hyväksymässä laskut maksuun. Suurilla maatilayrityksillä laskujen hallinnointi helpottuu merkittävästi, kun laskut eivät enää tulee kirjekuoressa kotiin. Muuttuvassa toimintaympäristössä maatalousyrittäjät perehtyvät entistä tarkemmin tilansa talouteen. Kirjanpitäjän rooli on yhä enemmän muuttunut konsultoivaan rooliin, jossa tilan taloudesta ja käytännön toimista keskustellaan yrittäjän kanssa useaan otteeseen tilikauden aikana.