Etelä-Pohjanmaa

Pötsi-hanke

Pötsi-hanke

Pötsi-hanke
Pötsi -hanke on ProAgria Etelä-Pohjanmaan vetämä hanke yhteistyössä ProAgria Keskusten Liiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Selvitämme hankkeessa pötsiterveyteen vaikuttavia tekijöitä, hyviä toimintatapoja pötsin terveyden ylläpitämiseksi ja ruokintahäiriöiden ennaltaehkäisyn taloudellista vaikutusta tilatasolla. Hankkeessa on mukana kahdeksan pilottitilaa, joiden kanssa seuraamme kuukausittain vuoden ajan pötsiterveyteen vaikuttavia tekijöitä, ruokinnan onnistumista ja ruokintakustannuksia. Jaamme tietoa pötsiterveydestä, ruokintaperäisten sairauksien ennaltaehkäisystä sekä pötsiystävällisen ruokinnan kustannuksista hankkeen Facebook-ryhmässä, lehtiartikkeleilla ja järjestämissämme webinaareissa. Hanke lähti liikkeelle vuoden 2019 lopulla ja kestää 2022 vuoden loppuun.