Etelä-Pohjanmaa

Naudanlihantuotanto

Naudanlihantuotanto

Naudanlihantuotanto

Naudanlihaa tuotettiin, yhteensä kaikki naudat, n. 86,5 miljoonaa kiloa vuonna 2020. Naudanlihaa on tuotettu n. 1% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Maitorotuisten teurassonnien keskipaino oli 375 kg. Liharotuisten sonnien keskipaino oli 408 kg. Maitorotuisten hiehojen keskipaino oli 267 kg. Liharotuisten hiehojen keskipaino oli 278 kg. Nautojen määrä väheni prosentilla, ja nautoja oli 1.5.2020 noin 846 400.  Emolehmien ja alle vuoden ikäisten nautojen määrä kasvoi, kun taas lypsylehmien, hiehojen ja sonnien määrä väheni. Nautoja oli noin 9 300 tilalla. Emolehmiä oli 5514 kpl Etelä-Pohjanmaalla, koko maassa 59 416 kpl. Maitorotuisen sonninlihan hinta n. 3,42 e/kg. Liharotuisen 3,84e/kg. Lähde: https://stat.luke.fi/