Etelä-Pohjanmaa

Kasvipalvelut

Kasvipalvelut

Kasvipalvelut
Vuosi 2020 oli varsin erikoinen kasvukaudeltaan.

Sen vuoksi kasvustokäyntien kysyntä kasvoi edelleen ja kasvinsuojeluun halutaan uutta näkökulmaa. Kevään kuivuus näkyi monen tilan pelloilla. Maan rakennekysymykset, pellon parempi kasvukunto ja multavuus ovat tämän hetken kasvavaa trendiä palveluissamme. Jotta Etelä-Pohjanmaalla voitaisiin tuottaa hyvälaatuista viljaa, perunaa ja muita tärkeitä kasveja, maa on oltava paremmassa kunnossa kuin tällä hetkellä keskimäärin on. Osaltaan tähän haasteeseen vastaamme Ilmastosoturit-hankkeessa, jossa maan rakenteen parantamisella, multavuuden nostolla ja muilla maata parantavilla toimenpiteillä, etsimme maakunnan tilojen tarpeisiin hyviä käytäntöjä, jotka toimisivat tilojemme maan rakenteen parantamisessa. Tähän asiaan haemme vastauksia 10 hengen tilaryhmän pelloilla.  

Kasvi-, Sika- ja Siipikarjatilat -palveluryhmän asiakasmäärä säilyi hyvällä tasolla. Tilojen tukihakuun liittyvissä kysymyksissä, viljelysuunnittelussa kuin kasvustokäynneissä olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme. Maan rakenneasiat ovat yhä useamman viljelijän mietinnässä, ja sen vuoksi palvelun käyttö kasvaa vuosi vuodelta. Luomutiloille pystymme tarjoamaan erittäin hyvää osaamista tuotannon kehittämisessä kuin tukiin ja tarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä. Uskon, että parempaa osaamista ei tähän löydy kuin ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoista. Vuoden 2020-aikana olemme pystyneet merkittävään digiloikkaan tilojemme palveluissa. Teams-yhteydet ovat tulleet tutuiksi monella tilalla ja sen hyvinä puolina voidaan mainita työn tehokkuuden lisäämisen. Tilat ovat myös ottaneet tämän hyvin vastaan, koska aikaa jää enemmän tilan toiminnan pyörittämiseen kuin tien päällä kulkeminen jää vähemmälle. Peltoja tutkittaessa ja kasvustojen kehitystä seuratessa ei peltokäyntiä voida korvata, mutta monissa byrokratiaan liittyvissä toimissa, digitaaliset toimintavälineet ovat tuoneet nopeutta ja ketteryyttä palveluihin. Uskon, että digitaalisuus lisääntyy vuosi vuodelta palveluissa tästä eteenpäin.