Etelä-Pohjanmaa

Green care -hoiva

Green care -hoiva

Green care -hoiva
Green Care hoivahankkeessa valmennetaan maatiloja ja muita luontoympäristöyrittäjiä.

Green Carella edistetään asiakkaiden hyvinvointia ammattimaisesti. Maaseutuyrittäjä voi saada luonnosta ja maaseutuympäristöstä uutta elantoa Green Care-toiminnalla. Hankkeessa  valmennetaan maatiloja ja muita luontoympäristöyrittäjiä toimimaan Green Care hoivapalvelujen tuotantoalustana, jonne sote-alan toimija voi tuoda hoivaosaamisensa ja asiakkaansa kuntoutumaan. Kumppanuusmalli on uusi tapa tuottaa Green Care -hoivapalveluita yhteistyössä. Harvalla maatilallisella on sote-alan osaamista ja harvalla sote-alan toimijalla maatilaa, mutta yhdessä toimien molempien vahvuudet saadaan yhdistettyä lait ja asetukset täyttäväksi sekä hyviä kuntoutustuloksia tuottavaksi Green Care -hoivapalveluksi. Mallissa on liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti pienille maatiloille sekä kuntoutusmahdollisuuksia sellaisille sote-alan toimijoille, joiden asiakkaat hyötyvät Green Care -toiminnasta.

-Green Care-hoivahanke on jo nyt tuonut itselle uusia työkaluja ja ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen. Lisäksi on tullut tietoa Green Care-hoiva asiakkaiden kohtaamisesta ja heidän kanssa toimimisesta. On saanut ihan konkreettisia vinkkejä vaikka siihen, mitä toiminta voisi heidän kanssaan olla omalla tilallani, kertoo Merja Ilomäki. Hän oli mukana ensimmäisessä Green Care-hoivahankkeen valmennusporukassa.  

Jo pelkkä uteliaisuus asiaan riittää. Tila voi olla iso tai pieni, eikä tuotantosuunnallakaan ole väliä. Kaikille Green Caresta innostuneille maaseutuyrityksille teemme selvityksen, mikä voisi olla juuri heille se mahdollisuus jatkossa tuottaa uudenlaista palvelua omassa yrityksessään.

Mitä asiakkaat tekevät Green Care-kohteissa?

Tilalla Green Care- toiminta vaihtelee aina asiakkaan tarpeiden sekä toimintakyvyn mukaan ja tietenkin toiminnan sisältöön vaikuttaa se, minkä tyyppinen tila on kyseessä. Esimerkiksi erikoiskasvitilalla asiakkaat voivat jopa osallistua taimien istutukseen tai keruutöihin. Toiselle ryhmälle taas jo pelkästään tilaympäristössä oleminen ja vaikkapa eläinten seuraaminen, voivat olla tärkeää hyvinvoinnin edistämisen kannalta ja lisätä merkityksellisyyttä.

Tilaympäristökäynnillä katsomme tilan ympäristöä ja sen mahdollisuuksia Green Care-hoiva toiminnan järjestämiseen. Mutta samalla mietimme mahdollisuuksia asiakkaiden kanssa tehtävälle toiminnalle ja tässä hyödynnetään kokemustani erityisryhmien tuntemisesta ja ohjaamisesta. On osattava nähdä mahdolliset työtehtävät ja niiden osat ja muokata ne kohderyhmälle sopivaksi, kertoo Johanna Mäki-Rautila Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä.

Green Care hoiva -hankkeen tavoitteena on löytää maaseudulle kumppanuusmallin avulla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -ympäristöjä Green Care -hoivapalveluiden tuottamiseen. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa, joka toteuttaa hanketta yhdessä Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.

Lue lisää: www.proagria.fi/greencarehoiva