Saranakannellisten pikarien käyttö Shuttle-näytteenottolaitteessa

ProAgria - Saranakannellisten pikarien käyttöönotto Shuttle-näytteenottolaitteessa

Valiolaisten maitotilojen tuotosseurannassa siirryttiin käyttämään huhtikuusta 2015 alkaen uudenlaisia tarvikkeita, jotka ovat maksuttomia tilalle.

Tässä videossa on kerrottu, mitä muutos käytännössä tarkoitti.

Lue lisää: www.proagria.fi/tuotosseuranta

Jaa