Lannan käyttö kasvitilalla

Lietteen käyttö viljelyssä

Suomessa syntyy vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia lantaa, ja on arvioitu, että se riittäisi koko peltoalamme fosforilannoituksen tarpeisiin. Vielä sata vuotta sitten karjaa oli kaikilla maatiloilla, ja karjanpidon tärkeä tarkoitus oli lannan tuottaminen peltojen lannoitusta varten. Lannan käyttö on nykyään keskittynyt kotieläintiloille ja niiden läheisyyteen. Varsinais-Suomessa merkittävä osa lantafosforista syntyy siipikarja- ja sikatiloilla. Lannan käyttöä kierrätysravinteiden lähteenä ja maan orgaanisen aineen lisääjänä on varaa parantaa.

Luomuviljelijä Jukka Näsänen Piikkiöstä kertoo kokemuksistaan lietteen hankinnasta ja käytöstä. Näsäsen käyttämä liete tulee sikalasta Ruskolta 30 km päästä.

Maan vesitalous ja kasvukunto -hankkessa valmistuvassa lantaoppaassa kerrotaan miten ja miksi lantaa voi tiloilla käyttää ja miten lantayhteistyössä pääsee alkuun.

 

Jaa