Elektroninen maidonmittaus - MaitoManagement 2020

ProAgria: Elektroninen maidonmittaus - MaitoManagement 2020

Elektroniset maitomittarit (EMM) tuovat apua koelypsyyn ja näytteenottoon. Elektroninen maitomittari mittaa maitomäärän, lypsyajan ja maidon virtausnopeuden sekä tallentaa lypsytiedot. Lisäksi mittari sekoittaa ja annostelee maitonäytteen automaattisesti viivakoodilliseen näytepikariin.  Koelypsyn jälkeen aikaa ei kulu tarrojen liimaamiseen, sillä näytepikareissa on valmiina satunnaiset viivakoodit, joihin lehmän korvanumero yhdistetään lypsyn aikana. Viivakoodilliset maitonäytepikarit toimitetaan meijeriauton mukana laboratorioon analysoitavaksi.
 
Elektronisen maitomittarin toimintaa ohjataan tiedonkäsittelijän, DataHandlerin avulla. Maitomittarin takaosassa oleva viivakoodinlukija lukee tiedot näytepikarin viivakoodista. Tiedot tallentuvat EMM-mittarista DataHandleriin langattomasti lypsyn aikana, joten koelypsyn eri työvaiheet sujuvat joustavasti. Tallennetut tiedot siirretään lopuksi tietokoneelle. Maidonmittaus ja näytteenotto eivät hidasta lypsyä, vaan koelypsy sujuu vaivattomasti ja tehokkaasti isoissakin karjoissa.
 

Jaa