Missä lumo luuraa? Maastovalmennus Prestbackan tilalla

Prestbackan tila, Myrskyläntie 526, 07590 Huuvari

ProAgria Etelä-Suomi

Koulutukset ja kurssit

8b266233a3723b0a64686d65fa1fa83d

Elokuussa järjestetään Lumotaito-maastovalmennus Prestbackan kartanon mailla Särkijärvellä Askolassa.

Kylän viljelymaisemaa leimaa historialliseen tielinjaan tukeutuva kyläasutus kantatiloineen, kouluineen ja seurantaloineen, kartanoiden talouskeskukset puukujanteineen, puistoineen ja puutarhoineen sekä vuosisatoja viljelyksessä olleet pellot.

Prestbackan kartanomäki alueen pohjoisosassa muodostaa laajan, tasaisen viljelyaukean keskellä tiiviin, maisemallisesti hallitsevan rakennusryhmän. Alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Prestbackan tila on kasvinviljely- ja matkailutila.

Täällä tutustumme peltoluonnon monimuotoisuuteen ja erilaisiin viljelykasveihin ja niiden merkitykseen luonnon monimuotoisuudelle. Tilalla viljellään tattaria ja härkäpapua. Lisäksi tilalla on suojavyöhykkeitä ja luonnonhoitopeltoja. Kuulemme myös Tattari-hankkeesta.

Valmennuksen aiheina aiheena ovat pölyttäjät, peltojen luonnon monimuotoisuus ja kasvinviljelytilan linnusto. Pihapiirissä on myös perinnebiotooppi ja maisemapeltoa, mitkä tukevat tilan matkailuelinkeinoa. 

Asiantuntijat mukana maastossa:

Juha Tiainen, linnustoasiantuntija, Birdlife Suomi

Laura Jäntti, peltoluonnon asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi

Auli Hirvonen, luonnon monimuotoisuuden asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi

Lue lisää tapahtumasta