Yhteistyön tuloksena laajat verkkopalvelut asiakkaillemme

Yhteistyön tuloksena on rakennettu mm. maataloussektorille tuotannonalakohtaiset tietopankit, joissa maatiloilta ja maaseutuyrityksistä koottu tieto voidaan muuntaa yritysten kehittämispalveluiksi. Tietopankeista yrittäjät voivat myös itse hyödyntää saamiaan tuloksia esimerkiksi Tilakunto-palvelun kautta. Tietopankkien tietojen perustana ovat ns. tuotosseurannan tiedot toimialoittain. 

Ryhmän palvelujen käyttäjien kannalta merkittäviä kehitysprojekteja ovat tuotannon tehostamiseen tähtäävä Plus 20 -ohjelma ja uuden KarjaKompassi-palvelukokonaisuuden kehittäminen maitotiloille. Lisäksi tärkeitä tilatason palvelumuotoja ovat ProAgrian valtakunnallinen Huippuosaaja -toiminta sekä investointitilanteissa toimiva erityinen asiantuntijatiimi. Myös toimintaa ryhmän sisällä jäsenten kesken on tehostettu asiantuntijapalveluja tukevissa toiminnoissa.

Tietopankkeihin tulevan tiedon lähettämistä ja vastaanottamista tilatasolla tullaan yksinkertaistamaan ja helpottamaan kaikin mahdollisin keinoin. Myös saadun tiedon analysointiin panostetaan selvästi aikaisempaa enemmän, jotta maatila tai yritys saisi vieläkin enemmän hyötyä tietopankkien tiedoista. Samalla analysoituja tuloksia tullaan käyttämään myös neuvontapalvelujen kehittämisessä. Joillakin toimialoilla tietopankit tulevat laajenemaan pohjoismaiseksi toiminnaksi, mikä on osa lisääntyvää kansainvälistymistä koko ryhmässä. Kansainvälisen tiedon hankintaa ja soveltamista vahvistetaan tulevina vuosina.

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.