Varmuutta päätöksentekoon hallituspalaverin avulla

Jokaisessa yrityksessä tarvitaan johtajuutta viemään yritystä kohti tavoitteita ja menestystä. Johtamistyötä on kaiken kokoisissa yrityksissä, myös maatalousyrityksissä. Pienessa yrityksessä yrittäjä on usein samanaikaisesti sekä johtaja että työntekijä. Johtamista tehdään päivittäisten töiden lomassa ja siksi johtamistyötä on välillä vaikea tunnistaa. ProAgria on kehittänyt yritysten johtamisen tueksi Hallituspalaveri-palvelukokonaisuuden.

Mikä ihmeen Hallituspalaveri?

Hallituspalaveri tarkoittaa sitä, että yrittäjän ympärille kootaan asiantuntijoiden joukko, hallitus, jonka runkona ovat yrityksen toimialaan erikoistuneet asiatuntijat. Hallituspalaveri-toimintatapa perustuu asiantuntijoiden ja yrittäjän tiiviiseen vuorovaikutukseen ja sen näkyvin osa on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä hallituspalaveri. Näissä palavereissa yrittäjä ja hallitus istuvat saman pöydän ääreen yhtä aikaa. Palaverissa kartoitetaan yhdessä keskustellen yrityksen nykytilanne ja asetetaan lyhyen- ja pitkänaikavälin tavoitteet.

Kuka tekee ja mitä tekee?

Hallituspalaverissa sovitaan myös, kenen vastuulla tietyt asiat ovat. Kuka hoitaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen, entä tukien hakemisen tai ruokinnan suunnittelun? Työt aikataulutetaan ja vastuut jaetaan eri henkilöille. Hallituspalavereiden välissä asiantuntijat ja yrittäjät pitävät yhteyttä aktiivisesti ja tekevät töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuka tekee päätökset?

Töiden ja vastuiden jakamisesta huolimatta yrittäjälle jää kaikista tärkein tehtävä, päätöksenteko. Yritystä koskevat päätökset tekee aina yrittäjä, koska hän kantaa tehdyistä päätöksistä vastuun. Hallituspalaveri antaa kuitenkin vankan pohjan päätöksien tekemiselle. Menestyksen avain on se, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Hallitus huolehtii, että asiat tehdään sovitulla tavalla ja sovittuun aikaan.

Kuinka usein hallitus kokoontuu?

Hallituspalaverissa on vuosikierto, palavereja pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkaudella maalis-huhtikuussa ja syksyllä loka-marraskuussa. Ajankohdat on valittu siten, että ne eivät ole kiireaikoja tiloille. Yleensä kevään palaverin pääpaino on taloudessa. Syksyllä puolestaan kasvukauden tapahtumat ovat vielä tuoreessa muistissa ja syksyn palaverissa pääpaino on niissä. Maitotilayrityksessä navetan tapahtumat ovat totta kai mukana jokaisessa palaverissa.

Mitä hyötyä hallituspalaverista on?

Yrittäjä saa varmuuden siitä, että yrityksen kehittäminen on tasapainossa ja kaikkiin osa-alueisiin kiinnitetään huomiota yrittäjän tavoitteiden mukaisesti. Yrittäjän on helppo aikatauluttaa omat kehittämiskohteensa tulevaisuudelle ja kehittää tilaa oman strategiansa mukaisesti. Seuranta on hallituspalaverissa tärkeää, jotta sovitut asiat toteutuvat – seurannan lisäksi sitoutuminen hallituspalaveritoimintaan on tärkeää niin yrittäjän kuin asiantuntijatiimin osalta. Lisäksi asiantuntijatiimi tuo aina enemmän uusia näkökulmia keskusteluun. Hallituspalaveri ei siis ole pelkkää papereiden katsomista ja tunnuslukujen pyörittelyä, vaan se on ongelmanratkaisua yhteisen keskustelun kautta.

Hallituspalaverin hyödyt

  • Johtamista helpottaa selkeä päämäärä ja tavoitteet sekä töiden aikatauluttaminen.
  • Yrittäjä voi jakaa töitä ja vastuualueita työntekijöille ja asiantuntijoille.
  • Hallituspalaveri-toimintatapa antaa laajan asiantuntijaverkoston ja osaamisen kautta vankan pohjan päätöksien tekemiselle.
  • Hallituspalavereiden välissä asiantuntijat ja yrittäjä pitävät yhteyttä aktiivisesti ja tekevät töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palautetta Hallituspalaverista

"Pidin toimintatavasta ja asiantuntijoista, jotka olivat mukana yritykseni hallituspalavereissa. On hyvä, että sain useamman mielipiteen asiaan, minua haastettiin ajattelemaan ja samalla annettiin vaihtoehtoja. Pidän hyvänä myös sitä, että asiantuntijat vaihtuvat tarvittaessa ja saan ns. oikeat henkilöt asioita hoitamaan. Aion jatkaa hallitus-työskentelyä ja suosittelen sitä muillekin yrittäjille."

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut