Tuotantoprosessit kuntoon

Yritystoiminnassa on keskeistä, että oikeat työtehtävät suoritetaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. ProaAgrian asiantuntijoille on vankka kokemus työnkäytöstä. Yhteistyössä asiantuntijan kanssa käyt läpi yrityksesi työvoimatarpeen, jossa määritetään yritystoimintasi ja oman työpanoksesi kannalta paras kokonaisratkaisu.

Hankinnat

Tuotantoon on sitoutuneena paljon tuotantopanoksia. Keskeiset toimintaan kuuluvat panokset ovat jatkuvassa kierrossa, mutta osa panoksista voi olla toiminnassa sitoutuneena pitkiäkin aikoja. Tuotantotarvikkeisiin – ja panoksiin sijoitusajankohtaa tulee harkita hintasuhteiden, kassatilanteen, varastoylläpidon ja sitoutuvan liikepääoman kokonaisuutena. Asiantuntijamme avulla pystyt määrittelemään järkevimmän ajankohdan hankintojen suorittamiseen.

ProAgrian Rehukunto on verkossa toimiva palvelu, jonka avulla voit verrata alueesi ostorehujen hintoja. Vertailua pystyy tekemään esim. rahtikustannuksissa sekä rehuhinnoissa. Yleisestikin ottaen tasaisin väliajoin kannattaa ostorehu kilpailuttaa. Mahdollisia yhteisostoja kannattaa harkita silloin, kun suuremman tilausmäärän avulla saadaan yksikköhintoja alemmaksi.

Varastoinnit

Vilja- ja rehusadon laadulla on keskeinen merkitys tuotteen kysyntään. Varastointi pitää pystyä tekemään mahdollisimman tehokkaasti ja pienin laadullisin tappioin. Maatilojen tuotantoprosesseihin on varastoituneena suuri määrä pääomaa. Varastoja ei voi pitää yhtä pieninä kuin yritystoiminnassa yleisesti, mutta esimerkiksi ostorehuissa varastot tulee pyrkiä pitämään suhteellisen pieninä ja yrittää hyödyntää yritystoiminnalle suotuisat hinnat.

Tuotannon tulos ja suorituskyky

Kaiken yritystoiminnan perusta on tuotannon taloudellinen tulos. Tulokseen vaikuttavat monet tekijät, jolloin yrittäjän on pystyttävä optimoimaan prosessit ja hyödyntämään suotuisat hintavaihtelut. Tuotantoon käytettävät koneet ja laitteet tulee olla mitoitettu yritystoiminnan kannalta riittäviksi, mutta liiallista ylikapasiteettia tulee välttää.

Tietty tuotannontaso on pyrittävä saavuttamaan mahdollisimman pienin panostuksin tai kustannuksin. Tuottavuus on kasvanut yritystoiminnassa viimeisten vuosien aikana ja on tärkeää, että se jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä ProAgrian asiantuntijaan, jonka avulla voit yhdessä määrittää tuotannon tulosta sekä parannuksia tulevaisuutta silmällä pitäen.

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.