Tulevaisuuskeskustelun kautta pitkän ajan tavoitteet yritystoiminnan kehittämiselle

Johtaminen on järjestelmällistä työtä, jolla yrityksen toimintaa ja kannattavuutta pyritään parantamaan. Tämä on tarpeen myös yhden ja kahden hengen yrityksissä.  Johtaminen lähtee liikkeelle yrityskokonaisuuden hallinnasta ja päämäärien asettamisesta eli strategisesta johtamisesta. Sen jälkeen siirrytään operatiiviseen johtamiseen eli vuosisuunnitelmat, kehittämiskohtien etsiminen ja tulosten aktiivinen seuraaminen. On tärkeätä ymmärtää tulosten ja prosesseissa tapahtuvan tekemisen välinen yhteys eli prosessien toimintaa muuttamalla voidaan parantaa tuloksia. Päätökset tehdään mitattujen tulosten perusteella.

Selkeytä suunnitelmasi ja valitse kehityspolku

Yrittäjän ja asiantuntijan välisessä tulevaisuuskeskustelussa hahmotetaan yrityksen nykytila, toimintaympäristö sekä yrittäjän ajatukset tulevaisuudesta. Tulevaisuuskeskustelun avulla selkeytyvät yrittäjän pitkän aikavälin tavoitteet. Kehittämisen ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää tunnistaa toimintaa rajoittavia tekijöitä pellolla, navetassa ja taloudessa. Keskustelun tuloksena syntyvät kehittämissuunnitelma ja toiminnalle selkeät tavoitteet. Kehittämissuunnitelma on käytännön tekemistä. Selkeä suunta ja helposti ymmärrettävät tavoitteet ohjaavat toimintaa ja mahdollistavat onnistuminen tavoitteiden mukaisesti.

  • selkeytämme yhdessä pitkän aikavälin tavoitteesi
  • määritämme kehittämistarpeet tavoitteeseen pääsemiseksi
  • selkeytämme tarvittavat toimenpiteet
  • asetamme konkreettiset tavoitteet tekemiselle

Hyvä johtaminen on elintärkeätä tilan muutosvaiheissa kuten sukupolvenvaihdosten, laajennusinvestointien ja tuotannon muutosten yhteydessä. Asiantuntijoiden ja muiden yrittäjien tietotaidon hyödyntäminen sekä toisilta oppiminen eli benchmarking ovat osa tuloksellista johtamista. Tärkeintä on oman yrityksen tilanteen totuudenmukainen arviointi, vahvuuksien löytäminen, päämäärän asettaminen ja oikeiden toimenpiteiden valinta.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut