Tukipuntarilla selville parhaat tukiratkaisut

Tukipuntarilla saat tilakohtaisen kokonaistukimäärän arvion ja vaihtoehdot pellon käytön muodoista erityyppisille alueille.

Selvitämme parhaat ympäristökorvauksen,eläinten hyvinvointikorvauksen ja viherryttämistuenratkaisut tilallesi Tukipuntarin avulla. Saat tilakohtaisen kokonaistukimäärän arvion ja vaihtoehdot pellon käytön muodoista erityyppisille alueille.

Hyödyt kaikille maatiloille

 • arvio tukien kokonaismäärästä ja muutoksesta aikaisempiin vuosiin, millä kompensoidaan mahdollinen tukien vähentyminen
 • arvio ympäristökorvauksen toimenpiteiden valinnasta ja sopivuudesta tilalle: mitkä toimenpiteet ja valinnat sopivat parhaiten tilalle ja mitä niiden noudattaminen vaatii käytännössä
 • mitä ympäristökorvauksen valintoja kannattaa tehdä nyt ja mitä ympäristökorvauksen valinnat vaikuttavat tukimääriin
 • mikä vaikutus on jos ympäristökorvaukseen ei sitoudu lainkaan
 • mitä uusia mahdollisuuksia uusi tukijärjestelmä tarjoaa tilalleni
 • mitä tilan siirtäminen luomuun tarkoittaa tukien määrässä

Kasvitilan hyödyt

 • kartoitetaan pellon käytön eri vaihtoehdot tukijärjestelmän mahdollisuuksia hyödyntäen ja markkinatilanne huomioiden
 • millaista talviaikaista kasvipeitteisyyttä kannattaa tilalla noudattaa
 • onko mahdollisuuksia lannan vastaanottamiseen ja hyödyntää siitä maksettava ympäristökorvaus
 • sopiiko kerääjäkasvien viljely tilalleni ja miten parhaiten hyödynnän sen viljelykierrossa
 • löytyykö tilaltani sopivia kohteita suojavyöhykkeille, joiden toteuttaminen uudessa järjestelmässä helpottuu huomattavasti aikaisempaan verrattuna
 • kuinka paljon voi varata alaa luonnonhoitopeltonurmille
 • kannattaako viherlannoitusnurmi viljelykierrossa
 • voinko hyödyntää monimuotoisuuspeltoja, kuten riista- tai maisemapeltoja tilallani

Kotieläintilan hyödyt

 • millaiset ympäristökorvauksen valinnat ovat kannattavia tilallani
 • rajoittavatko ympäristökorvauksen lannoiterajat lannan käyttöä tilallani ja miten asia ratkaistaan
 • löytyykö lannan parempaan hyödyntämiseen tukipuolelta uusia ratkaisuja
 • millaista talviaikaisen kasvipeitteisyyden määrää voin noudattaa tilallani huomioiden nurmiala
 • mitä eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä kannattaa tilallani valita ja mitä niiden ehtojen noudattaminen vaatii

Luomutilan hyödyt

 • miten tukiuudistus vaikuttaa luomutilan ehtoihin ja korvausmääriin
 • mitä ympäristökorvauksen toimenpiteitä luomutila voi valita
 • miten voin edistän lannan ja muiden eloperäisten lähteiden ravinteiden hyödyntämistä tilallani
 • miten ympäristökorvauksen valinnat vaikuttavat luomutilan kokonaistukimääriin
 • mitä hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä luomukotieläintila voi valita

Helppoa ja vaivatonta – tilaa ja vahvista

Valitse neuvonnan aihe. Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa mistä neuvonnan aihealueesta yrityksellesi eniten hyötyä.

 

Asiantuntija hoitaa käytännön asiat. ProAgrian asiantuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa kaikki tarvittavat paperiasiat.

 

Ja valmista tuli. Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus neuvontaan käytetystä ajasta.

 

 

 

 

Jaa

Referenssit

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut