Toimitusjohtajan katsaus - vuosi 2014

 
Toimintavuosi oli 12. vuosi yhteistyötä ProAgria Ryhmänä. Asiakastasolla tapahtuvan yhteistyön lisäksi painotettiin ryhmän sisäiseen toiminnan tehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä. 
 

Toimintaa keskitettiin ja selkeytettiin

 
Toiminnan suunnittelu ja toteutus jaettiin kolmeen ryhmään: asiakastasolla näkyvät asiat, kehitysvaiheessa olevat asiat ja sisäisen toiminnan kehittämisen liittyvät asiat. Selkeimmin käytännön tasolla näkyivät yhteinen nuorkarjan teemavuosi, sekä yhteistyö asiakkaan investointien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Myös eläinten hedelmällisyyteen liittyvät palvelut saatiin tuotteistettua ryhmätason palveluksi. Kehitysmielessä vuoteen mahtui lukuisia kehitysprojekteja, joista suurin kokonaisuus, tuotosseurannan uudistaminen näkyy jo ensi vuonna asiakkaille suunnattavissa palveluissa. Myös kasvintuotannon palvelut uudistettiin vastaamaan asiakkaan yrityksen kehitysvaihetta. Asiakkaan ja asiantuntijan yhteistyötä tukevien sähköisten palvelujen kehitystyö jatkui edelleen, ensimmäiset pilottiversiot tulevat käyttöön ensi vuoden aikana. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen painottui esimiestyön ja johtamisen, projektityön ja avainasiakkuuden hallinnan kehittämiseen.
 
Maidontuotannon huippuosaajien määrää lisättiin vuoden aikana, uudet huippuosaajat toimivat tilatasolla vuoden 2015 – lopulla. Yhteistä toimintatapaa vahvistavan toiminnan ohjausjärjestelmän uudistaminen jatkui vuoden 2014 loppuun saakka.
 
Kasvintuotanto- ja talousohjelmien kehittämistä vahvistettiin osana Maatalouden laskentakeskus Oy:n toimintaa. Yhteistyö ryhmän tietopankkien sisältämän tiedon analysoimiseksi palvelukehitystä varten jatkui Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen taloustutkimuksen kanssa. 
 

Kansainvälisyys painottuu yhä enemmän

 
EU:n uuden ohjelmakauden alkaminen vaikuttaa osaltaan myös Suomessa toteutettavien palvelujen sisältöön. Yhteistyön tiivistyminen jatkui aktiivisena neljän Pohjoismaan, Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Norjan kesken. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ulottui nautatilojen neuvontaprosessiin saakka. Ryhmässä vuosille 2013 – 2015 tehdyissä linjauksissa palvelujen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tilojen kilpailukyvyn parantaminen ja investointi-, sekä sukupolvenvaihdostilanteiden ohjaus ja riskien hallinta. Vastaavat painotukset ovat keskeisiä kaikissa Pohjoismaissa. Myös yleisesti tiedon hankinta ja analysointi ryhmän toimialalla korostuu erityisesti tulevina vuosina. Faban osakkuus Pohjoismaisessa Viking Genetics –organisaatiossa osoittaa omalta osaltaan kansainvälisen toiminnan merkityksen.
 

Toimintaa on kehitettävä monella tasolla

 
Toimialan ja asiakasrakenteen kehitys painottaa palvelujen kehitystarvetta. Myös kehitystyön nopeus, operatiivinen ketteryys, nousee aikaisempaa suurempaan rooliin. Palvelun suorittamisessa digitaaliset menetelmät haastavat voimakkaasti perinteisen asiantuntijatyön. Asiakkaan palvelutarve korostaa jatkossa yhä enemmän monipuolisuutta, ts. eläintuotanto, kasvintuotanto ja talous kulkevat yhä enemmän yhtenä kokonaisuutena. Edellä mainitut kehitystarpeet haastavat ryhmän toiminnan kehittämisen ja osin uudelleen organisoinninkin lähivuosina. Ryhmätasolla yhteisen palveluprosessin lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös ryhmän sisäisiin prosesseihin ja tukitoimintoihin palvelun sisällön ja tehokkuuden kehittämiseksi.
 
- Jouko Setälä
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut