Sosiaalinen media tuo uusia mahdollisuuksia yrittäjien verkostoitumiseen

Sosiaalisten medioiden ja yhteisöllisten foorumeiden käyttö kasvaa yrittäjien keskuudessa, vaikka ei olekaan saavuttanut vielä kaikkia. Yrittäjistä 26 % käyttää niitä päivittäin ja 16 % viikoittain. Sosiaalisten medioiden käyttö on lisääntynyt erityisesti palveluita ja tuotteita myyvien yrittäjien keskuudessa. Ne on huomattu hyviksi verkottumisvälineiksi ja markkinointipaikoiksi. Pikaviestintä asiakkaille vapaista mökeistä ja uusista tuotteista on jo arkipäivää useilla yrittäjillä.

Verkkoyhteisöpalveluissa, kuten Facebookissa ja Twitterissä, yrittäjät ovat verkottuneet muiden yrittäjien kanssa. Verkossa on hyvä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia arjen asioista sekä uusimmasta tiedosta. Kuluttajalähtöisten asioiden lisäksi verkkoyhteisöryhmien kautta on jaettu ammatillista tietoa hyvin tuloksin.

Agronetin keskustelukanavan suosio jatkuu

Keskustelukanavat tarjoavat hyvän mahdollisuuden verkottua toisten yrittäjien kanssa tai seurata, mitä alalla keskustellaan ja millaisia kokemuksia toisilla on esim. koneista ja laitteista.

Maatalousalan johtava keskustelukanava monipuolisine aiheineen on Agronetissä. Suosituin keskustelualue on koneet, laitteet ja tekniikka. Agronetissä myös ProAgrian asiantuntijat osallistuvat keskustelukanavaan Asiantuntija vastaa -palstalla, jossa asiantuntijoille voi esittää kysymyksiä.

Klikkaa itsesi mukaan keskusteluun!

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.