ProAgria Liha Osaamiskeskus

ProAgria Keskusten Liiton yhteyteen perustettiin ProAgria Liha Osaamiskeskus keväällä 2009 välittämään asiantuntijoita sika-, lammas- ja lihanautatilojen avuksi toimitusjohtaja Ari Nopasen johdolla. Liha Osaamiskeskuksen jäseninä ovat ProAgria keskukset. 
 
ProAgria Liha Osaamiskeskus on valtakunnallinen toimija, joka pyrkii tarjoamaan Suomen parasta ja riippumatonta palvelua sikatiloille tuotanto-, ruokinta-, business- ja talouspalveluissa. Toimintavuosiensa aikana Osaamiskeskus on ehtinyt auttamaan useita sianlihantuottajia löytämään uuden tuotantotavan, parantamaan nykyistä tuotantoa sekä kouluttamaan siantuottajia johtamisen ammattilaisiksi.
 

Yhteistyössä paikallisten ProAgrioiden kanssa

ProAgria Liha Osaamiskeskuksen toiminta pohjautuu tarpeeseen, joka oli asiakkaiden keskuudessa puolueettomasta ja asiantuntevasta neuvonnasta. Tilojen määrän väheneminen, yksikkökokojen kasvu ja osaamisvaatimukset myös neuvojilta edellyttävät nykyistä keskittyneempää, erikoisosaamiseen pohjautuvaa toimintamallia.

Osaamiskeskuksen roolina on toimia erityisasiantuntijana sekä verkostomoottorina sidosryhmiin ja paikallisiin ProAgria keskuksiin, joiden kanssa yhteistyössä tuotetaan sikatilojen talous- ja kasvintuotannon palvelut, rakennussuunnittelu ym. sikatilan kokonaisuutta koskevat palvelut. Sikatalouden valtakunnallisina asiantuntijana toimii Kati Kastinen. 
 

Liha Osaamiskeskuksen tuotannon kehittämisen palvelukokonaisuus sisältää

 • olosuhdeneuvontaa
 • viljelysuunnittelua
 • tuotannonsuunnittelua ja seurantaa

Tuotannon kehittämisen tukena ovat talousneuvonnan palvelut

 • kehityskeskustelu, investointi- ja kehittämissuunnittelu
 • elinkeinosuunnitelma ja talouden seurantapalvelut 
 • tulosanalyysi

ProAgrian sika-asiantuntijat osaavat suorittaa

 • hyvinvointia määrittäviä WQ-mittauksia
 • sikatilojen olosuhdemittauksia, joiden avulla eläinten hyvinvointia määritellään.

ProAgria tekee myös yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan, Eläinten Terveys ETT ry:n ja Ruokaviraston kanssa eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 

Välikasvattamoiden tuotantoa kehitetään

Liha Osaamiskeskuksen palvelut ovat osana yrittäjien arkea. Ne eivät ole riippuvaisia teurastamon tai rehutoimittajan valinnasta, vaan pysyvät osana arkea toimintamuodon ja toimittajien vaihtuessa. Siksi myös pitkäaikainen suunnittelu ja seuranta ovat yhteistyötiloilla helppoa. 

Ajankohtaisina asioina Liha Osaamiskeskuksessa on tällä hetkellä Sikalan toimivuus sikalan näkökulmasta -hanke, johon saatiin rahoitus maatalouden kehittämisrahastosta. Hankkeessa on tarkoitus kehittää erityisesti välikasvattamoiden tuotantoa ja tuotannon seurantaa. Myös ruokintalaitteiden toimivuuden ja hallinnan kehittäminen on hankkeen tavoitteena. Hankkeen tiimoilta Osaamiskeskus on yhteydessä emakkosikaloihin yhteistyön merkeissä.
 
ProAgria Liha Osaamiskeskus on mukana myös useissa paikallisten ProAgria Keskusten hankkeissa ja projekteissa ympäri Suomen.
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.