Maaseutumatkailun tiedonvälitys Varsinais-Suomessa

Matkailualan yrittäjälle

Majoitus- ja ravitsemistoimintaa säätelevä laki Linkistä löytyy lakiteksti ja tulostettavat matkustajailmoituslomakemallit.

Majoitusluokitukset Linkistä löytyy luokitusperusteet aamiasmajoitushuoneille, mökeille ja lomahuoneistoille sekä maatilalomille. Perusteisiin kannattaa tutustua ennen majoitusinvestointien tekoa.

Maaseutumatkailupalveluja koskevat varaus- ja peruutusehdot suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Matkailun teemaryhmä on neuvotellut kuluttajaviraston kanssa lainvoimaiset majoitusta, ruokailua, pito-, juhla- ja kokousjärjestelyjä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksien järjestämistä sekä palveluihin liittyvää ohjausta, opastusta ja koulutusta koskevat varaus- ja peruutusehdot.  Matkailuyrittäjät voivat vapaasti käyttää ehtoja omissa asiakassuhteissaan.

Elintarviketurvallisuusviraston ohjeita.

Opas majoitus- ja ruokapalveluyrittäjille energiansäästöstä / Maa- ja kotitalousnaiset 
Opas loma-asumisen engeriatehokkuuteen / Motiva

www.kulmat.fi -sivustolla on runsaasti tietoa, oppimateriaalia ja välineitä matkailuyrityksen toiminnan kehittämiseen.

Laatu yrityksen toiminnassa
Miten pääsen laatutyön alkuun yrityksessäni?
1. Opiskelen aihetta alan kirjallisuudesta ja alan dokumentoida yritykseni toimintaa.
2. Otan yhteyttä ProAgria Länsi-Suomen tai Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten laatuneuvojaan ja pääsen alkuun yrityskohtaisen neuvonnan avulla. Puh. 020 747 2550.
3. Osallistun kurssille, jossa laatutyö tulee tutuksi, esim.
- Laatutonni -valmennukset: www.laatutonni.fi
- Palvelua Sydämellä -asiakaspalvelukoulutus, käytännöllinen asiakaspalvelun laatuun keskittyvä valtakunnallisella mallilla toteutettava koulutus
- Tunne Turvaa -koulutus antaa eväät oman yrityksen turvallisuusasiakirjan tekoon ja turvallisuuden ylläpitoon osana toiminnan kokonaislaatua,
- Maakuntien Parhaat -laatumerkin myöntämisperusteet ovat: hyväksytty laatujärjestelmä yrityksessä, korkea kotimaisuusaste, asiantuntijaraadin hyväksymä palvelu ja yritysmäinen toiminta. www.maakuntienparhaat.fi

Apua kansainvälisten asiakkaiden hankintaan
Oman toiminnan suunnittelun tueksi löytyy runsaasti tutkimustietoa ja useita työkaluja www.visitfinland.fi sivuilta. Kannattaa perehtyä vientikelpoisuuskriteereihin ja matkailuyrityksen kansainvälistymisoppaaseen. Suomeen tulevan matkailun kannalta tärkeimmästä kohderyhmästä Modernit Humanistit löytyy lisätietoa Modernit Humanistit- työkirjasta. Tutustu myös teemakohtaisiin (FinRelax, OutdoorsFinland, CultureFinland) työkaluihin VisitFinland.fi -sivuilla.

www.eu-ymparistomerkki.fi Kukkatunnus on Euroopan laajuinen ympäristömerkki, joka toimii opastimena kuluttajille. Tunnus voidaan myöntää tuotteille ja palveluille.

Ympäristönäkökohdat yritystoiminnassa Jotta ympäristöasiat saadaan yrityksessä hallintaan, pitää ne tunnistaa ja arvioida niiden merkittävyys oman toiminnan kannalta. Näin parannustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Linkistä löytyy tarkistuslista tunnistukseen .

www.perustayritys.fi Sivujen ohjelman avulla voi hoitaa yrityksen perustamistoimet lain vaatimusten mukaan.

www.yrityssuomi.fi Yritys-Suomi-verkkopalvelu tarjoaa välineet yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Yritys-Suomi on suunnattu erityisesti pk-yrityksille.

Yritysneuvontaa matkailualalta Matkailuyrittäjä saa yrityskohtaista neuvontaa ottamalla yhteyttä neuvontajärjestöihin (ProAgria Länsi-Suomi, ProAgria Finska Hushållningssällskapet), seudullisiin kehittämiskeskuksiin (Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkuri, Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Auranmaan yrityspalvelut, Loimaan kaupunki, Yrityssalo Oy, Someron kaupunki, Ukipolis) tai alueen ELY-keskukseen.
 
Koulutusta matkailualalta Matkailualan perus- ja ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta tarjoavat eri oppilaitokset, joita on Linkkejä -sivun luettelossa. Myös kehitysyhtiöt, oppilaitokset ja matkailun kehittämishankkeet järjestävät ajankohtais- ja kurssipäiviä matkailun ja yrittämisen eri aiheista.

www.smmy.fi Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien yhdistys, jossa on 189 jäsentä. Varsinais-Suomessa toimii yhdistyksen osasto, lisätiedot pj Taija Kavalto, Kavalton tila, Piikkiö, Kaarina, puh. 050 563 0000.

Maatalousyrittäjän sosiaaliturvasta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen sivut. Jos yrittäjän toimintaa verotetaan maatalouselinkeinoverolain (MaatVL) mukaan, yrittäjä kuuluu MYEL -vakuutuksen piiriin.

Yrittäjän sosiaaliturvasta Jos yrittäjän toimintaa verotetaan elinkeinoverolain (EVL) mukaan, yrittäjä kuuluu YEL -vakuutuksen piiriin.

Verotustietoa Tietoa veroista ja verotuksesta

Palkkojen maksu Maksuton sivusto yrittäjälle ja kotitalouksille palkka-asioiden hoitamiseen.

Yritystietoja Patentti- ja rekisterihallituksen sekä verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä löydät suomalaisten yritysten perustiedot, mm. onko yritys rekisteröity kauppa- tai ennakkoperintärekisteriin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjeita lupa-asioihin, mm. alkoholin tarjoiluun ja myyntiin, liittyen  Anniskeluohjeita käymisteitse valmistettujen juomien anniskelusta ja myynnistä.  
 
Matkailupalvelujen tuotteistaminen Palvelun ostaja haluaa tietää etukäteen mitä rahallaan saa. Matkailupalvelujen tuotteistaminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä miettii valitsemilleen asiakastyypeille kaupaksi käyvät palvelut sekä niiden käytännön toteutuksen etukäteen viimeistä yksityiskohtaa myöten valmiiksi. Yllätykset palvelun toteutusvaiheessa ovat kalliita ja työläitä yrittäjälle, joten palveluiden kuivaharjoittelu kannattaa.Tuotteistamiseen kuuluu myös palvelujen kuvaaminen hintoineen mustaa valkoisella. Yrityksen tuotteistamisen taustatukena ovat oman alueen vahvuudet ja ominaispiirteet sekä yrittäjien yhteistyö palvelukokonaisuuksia rakennettaessa. Tuotteistaminen jatkuu yhtä kauan kuin yrityksen toimintakin. Vanhojen tuotteiden käyttöä seurataan, tuotteita uudistetaan ja ideoidaan uusia palveluita.

Ohjelmapalveluyrittäjien ohjeistus Moottorikelkkailu-, ratsastus- ja pyöräily-, kalastus-, vesiaktiviteetti-, seikkailu- ja elämystoiminta-, vaellus- ja maastohiihto- sekä kulttuuritapahtumapalveluja tuottavien yritysten valtakunnallinen ohjeistus.

Yrityksen opasteiden ja viittojen hankinta Tieliikenneasetuksen mukaiset palveluopastemallit ja hakulomake. Tienvarsimainonnan lupaviranomainen on ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue. Tienvarsimainonta on pääsääntöisesti kiellettyä. Määrätyin perustein mainoksen asettamiselle maantien varteen voidaan myöntää poikkeuslupa. Lisätiedot ELY-keskuksen internetsivuilta.

Turvallisuus matkailupalveluissa Matkailuyritysten turvallisuusvalmennusten tavoitteena on käytännön turvallisuusosaaminen yrityksissä. Ohjelmapalveluyrityksille turvallisuusasiakirjan tekeminen on pakollista, muille yrittäjille asiaan paneutuminen on tärkeä osa oman toiminnan varmuutta ja laatua.
Omavalvonta ja hygieniaosaaminen tuovat turvallisuutta ateriapalveluihin ja ovat pakollista osaamista ateriapalveluja tarjoavalel Työturvallisuus koskee myös yksityisyrittäjää.  Palvelu- ja tuoteturvallisuuden perustietoa www.tukes.fi -sivuilta.

Tapahtumaturvallisuuden opas
Tapahtuman järjestämisen turvallisuus -oppimateriaali

Maiseman hyödyntämisestä matkailupalveluissa Maiseman tarina -opas

Työterveyshuolto maataloustuottajille Tämä linkki avaa sivut, jossa on kerrottu työterveyshuollon toimintatapa.

Työterveyshuolto pienyrittäjille Tämä linkki avaa sivut, jossa on kerrottu työterveyshuollon toimintatapa.

Yrittäjän opas Suomen yrittäjien sivuilta löytyy ohjeita yrittäjälle joka lähtöön: palkkakustannusten lasku, markkinointi, uusi yrittäjä, kehittäminen... Myös yrittäjän tukiverkko, joka auttaa ongelmatilanteissa.

www.pk-rh.fi Pk-yrityksen toiminnan riskeihin voidaan vaikuttaa. Sivuilla voi perehtyä riskienhallintaan, tehdä riskianalyysit ja etsiä tukea.

Neuvoja vanhan korjaajalle Korjausammattilaiset tarjoavat neuvoja (rahoitus-, suojelu- ja siirtokysymykset), kursseja ja rakennusosien kierrätystä.
Varsinais-Suomi:
Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio, Parainen, p. (02) 4585 028, 050 375 3595
Rakennusperinteen Ystävät ry, Turku, p. (02) 233 5402, 050 322 4401
Kodinrakentajan vihje- ja varaosapankki, Halikko, p. (02) 728 3438
Saaristorakentamisen Tukiasema, Iniö, puh. (02) 233 3897, 0400 523 444
Rakennustarviketalo Tamminaula, Nousiainen, p. (02) 437 2105
Länsi-Uusimaa:
Oy Rakennusapteekki, Billnäs, p. (019) 233 975
Satakunta:
Vanhan Rauman Tammela, p. (02) 834 4750, 050 552 0042
Rakennuskulttuuritalo Toivo, Pori, p. (02) 621 105

www.rakennusluuppi.fi Käytettyjen tai ylijääneiden rakennusosien, purkumateriaalin ja ylijäämämaiden kauppapaikka.

www.temtoimialapalvelu.fi TEM:n vuosittain päivitettävät toimialaraportit. Matkailun raportit: maaseutumatkailu, majoitustoiminta ja ohjelmapalvelut.

Esiintyjiä ja kulttuurialan ammattilaisia Arsnet ja Kulttuuriverkko-sivuilta voit etsiä musiikin, kirjallisuuden tai kuvataiteen osaajia Varsinais-Suomesta.
 

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.