Lumolaidun-kartoitukset

Hankkeessa tehdyt maaperäkartoitukset ovat valmistuneet. LUKEn tutkijoiden Ansa Palojärven ja Marleena Hagnerin yhteenveto on ladattavissa tämän sivun alaidassa. Tutkijoiden kirjoittama artikkeli Elämää luonnonlaidunten maaperässä  (Käytännön maamies 1/2020löytyy täältä.

Hankkeeseen osallistuvilla tiloilla ja Luodon saaressa tehtiin alkukartoitus, jossa selvitettiin tarvittavat taustatiedot, määritetään tutkimusalat ja määritetään tavoitteet luonnonlaitumien hoidon suhteen.
Kartoituksen avulla selvitetään, millaisia luonnon monimuotoisuusarvoja alueilta löytyy.  Kartoituksia tehdään koskien kasvillisuutta, linnustoa, hyönteisiä, sieniä sekä maaperän monimuotoisuutta. Kartoitukset alkoivat kesällä 2019 ja päättyivät vuonna 2021. Kartoitukset toteuttavat Luonnonvarakeskus, Tampereen Hyönteistutkijainseura r.y ja Tmi Luonto-Lasse.

Hankkeen alkaessa kaikilla kohteilla tehtiin kasvillisuuskartoitus kesällä ja syksyllä sekä maaperän monimuotoisuuskatsaus. Hankkeen edetessä tehtiin valituilla kohteilla tarkempaa kartoitusta.

Hyönteisiä kartoitettiin kaikilla tiloilla kolmen vuoden aikana.

Saatuja tuloksia käytetään sekä kohteiden hoidon kehittämiseen että tutkimustiedon hankkimiseksi luonnonlaitumien vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen.

Jaa

Hanketoimijat

 • Laura Puolamäki
  Maisema-asiantuntija; Landscape specialist; NEUVO 2020 asiantuntija ympäristö, maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
  Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi, Pirkanmaa
 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut