Lumolaidun-kartoitukset

Hankkeeseen osallistuvilla tiloilla ja Luodon saaressa tehdään kartoitus, jossa selvitetään tarvittavat taustatiedot, määritetään tutkimusalat ja määritetään tavoitteet luonnolaitumien hoidon suhteen. Kartoituksen avulla selvitetään, millaisia luonnon monimuotoisuusarvoja alueilöta löytyy. Kartoituksia tehdään koskien kasvillisuutta, linnustoa, hyönteisiä, sieniä sekä maaperän monimuotoisuutta. Kartoitukset alkavat kesällä 2019 ja jatkuvat hankkeen loppuun asti, kolmen kasvukauden ajan. Kartoitukset toteuttavat Luonnonvarakeskus, Tampereen Hyönteistutkijainseura r.y ja Tmi Luonto-Lasse.

Hankkeen alkaessa kaikilla kohteilla tehdään tehdään kasvillisuuskartoitus kesällä ja syksyllä sekä maaperän monimuotoisuuskatsaus. Hankkeen edetessä tehdään valituilla kohteilla tarkempaa kartoitusta.

Hyönteisiä kartoitetaan kaikilla tiloilla kolmen vuoden aikana.

Saatuja tuloksia käytetään sekä kohteiden hoidon kehittämiseen että tutkimustiedon hankkimiseksi luonnonlaitumien vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen..

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut