Hallituspalaveri

Hallituspalaveri tarkoittaa sitä, että yrittäjän ympärille kootaan asiantuntijoiden joukko, hallitus, jonka runkona ovat yrityksen toimialaan erikoistuneet asiatuntijat. Hallituspalaveri-toimintatapa perustuu asiantuntijoiden ja yrittäjän tiiviiseen vuorovaikutukseen ja sen näkyvin osa on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä hallituspalaveri. Näissä palavereissa yrittäjä ja hallitus istuvat saman pöydän ääreen yhtä aikaa. Palaverissa kartoitetaan yhdessä keskustellen yrityksen nykytilanne ja asetetaan lyhyen- ja pitkänaikavälin tavoitteet. 
 

Kuka tekee ja mitä tekee?

 
Hallituspalaverissa sovitaan myös, kenen vastuulla tietyt asiat ovat. Kuka hoitaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen, entä tukien hakemisen tai ruokinnan suunnittelun? Työt aikataulutetaan ja vastuut jaetaan eri henkilöille. Hallituspalavereiden välissä asiantuntijat ja yrittäjät pitävät yhteyttä aktiivisesti ja tekevät töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 
Töiden ja vastuiden jakamisesta huolimatta yrittäjälle jää kaikista tärkein tehtävä, päätöksenteko. Yritystä koskevat päätökset tekee aina yrittäjä, koska hän kantaa tehdyistä päätöksistä vastuun. Hallituspalaveri-toimintatapa antaa kuitenkin vankan pohjan päätöksien tekemiselle. Menestyksen avain on se, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Hallitus huolehtii, että asiat tehdään sovitulla tavalla ja sovittuun aikaan.
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut