Toimitusjohtajan katsaus - vuosi 2013

Toimintavuonna tuli täyteen 11 vuotta yhteistyötä ProAgria – ryhmänä. Toimintavuonna yhteistyötä painotettiin aikaisempaa enemmän yhteistyöhön asiakastasolle.

Yhteistyö palveluissa käytännön tasolla lisääntyy

Asiakasrakenteen muuttuessa ryhmä on hyvin tiedostanut kasvavat vaatimukset palvelujen uudistamiseksi. On välttämätöntä, että ryhmässä oleva yhteinen osaaminen saadaan edelleen nykyistä paremmin kanavoitua asiakkaalle. Ryhmässä päätetty toiminnallinen tavoite on, että rakennamme yhdessä palveluja ja toimintamalleja niin, että asiakas kokee saavansa yrityksellensä ylivertaisen palvelun ProAgria – ryhmältä. Tähän liittyen olemme analysoineet ja sopineet henkilöstön osalta sellaiset osaamisalueet, jotka ovat ryhmän jäsenten henkilöstölle yhteisiä ja joita vahvistamalla voimme edelleen parantaa palvelujamme.

Yhteistä toimintatapaa vahvistavan toiminnan ohjausjärjestelmän uudistaminen osoittautui ennakoitua laajemmaksi projektiksi, joka jatkuu vielä vuoden 2014 puolella.

Asiakasryhmäkohtaiset johtoryhmät sisältävää sisäinen toimintatapaa jatkettiin, ja myös maaseudun yrityksille suunnattujen palvelujen johtoryhmä käynnistyi vuoden lopussa. Uutta lehmien ruokinnan seurantaa käytti noin 70 prosenttia karjoista. Vastaavasti lehmien ruokinnan suunnittelu- ja ohjauspalvelua käytti noin 55 prosenttia karjoista. Uudet nurmi-, talous-, ja eläinten terveyspalvelupaketit saatiin pilottivalmiuteen. Lisäksi maatilayrityksen johtamiseen liittyvistä palveluista saatiin ensimmäiset kokonaisuudet myös kentälle. Kasvintuotanto- ja talousohjelmien kehittämistä vahvistettiin osana Maatalouden laskentakeskus Oy:n toimintaa. Investointeihin liittyvä tukitiimi – toiminta toteutui noin 160 investoinnissa. Maidontuotantoon, kasvintuotantoon ja luonnonmukaiseen tuotantoon erikoistunut huippuosaaja – toiminta jatkui aktiivisena koko vuoden ajan.  Yhteistyö ryhmän tietopankkien sisältämän tiedon analysoimiseksi palvelukehitystä varten jatkui Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen taloustutkimuksen kanssa. Myös kehitysprojekti maidontuotannon tuotosseurannan uudistamiseksi käynnistyi vuoden aikana. Uusi toimintamalli on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Yhdessä olemme enemmän - myös kansainvälisellä tasolla

Vuosille 2013 – 2015 tehdyissä linjauksissa ryhmä painottaa kestävän ruokatuotannon vaatimusten ja tarpeiden huomioimista sekä omassa että asiakkaittensa toiminnassa. Palvelujen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tilojen kilpailukyvyn parantaminen ja investointi-, sekä sukupolvenvaihdostilanteiden ohjaus ja riskien hallinta. Palvelujen kehityksen taustalle lisätään jatkuvasti Suomessa tilatasolta kerätyn tiedon analysointia, sekä yhteistyötä ryhmän sisällä ja tutkimuksen ja Pohjoismaisten kumppanien kanssa. Tästä esimerkkinä on viimeisin kumppanuussopimus tanskalaisen Knowledge Center for Agriculture (VFL) – organisaation kanssa.

Faba toimii osakkaana Pohjoismaisessa Viking Genetics - organisaatiossa, joka antaa hyvän raamin kansainvälisen toiminnan merkitykselle. Tiedon hankinta laajemminkin erityisesti Euroopassa ja EU:n alueella korostuu yhä enemmän.  

Ryhmän jäsenet vahvistivat edelleen rooliaan alan merkittävissä Pohjoismaita koskevissa projekteissa, joista esimerkkeinä ovat rehuhyötysuhteen kehittäminen eläinjalostuksella, sekä laajemmat Pohjoismaiset tietokannat.

Kansainvälinen ICAR – järjestö vahvisti maitotilojen palveluihin liittyvän sertifikaatin jatkumisen.

Toimintaa kehitettävä edelleen uusilla toimintamalleilla

Toimialan ja asiakasrakenteen kehitys edellyttää jatkuvasti voimakasta panostusta paitsi palvelujen laatuun ja sisältöön, myös tapaan tuottaa palveluja. Sähköinen palvelutapa tulee lisääntymään merkittävästi lähivuosina myös ryhmän osalta. Tuotosseurannan uusi palvelumalli on myös ensimmäinen askel tapaan ajatella palvelut uudella, asiakkaita paremmin hyödyttävällä tavalla.

Lisätietoja

Jouko Setälä, toimitusjohtaja

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.