Toimitusjohtajan katsaus - vuosi 2012

Toimintavuonna tuli täyteen 10 vuotta yhteistyötä, joka käynnistyi ProAgria – yhtymänä ja jatkuu nyt ProAgria – ryhmänä. Yhteistyön aikana painopiste on ollut enemmän sisäisten toimintojen kehittämisessä ja synergian löytämisessä. Tulevina vuosina painopistettä siirretään nykyistä enemmän yhteistyöhön asiakastasolle. Tämä on mahdollista mm. uuden toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Hyvä toiminnan vuosi

Edellisenä toimintavuonna uudistettu, asiakasryhmäkohtaiset johtoryhmät sisältävä sisäinen toimintatapa oli onnistunut ratkaisu kuluneen vuoden kokemusten mukaan. Uudet, tuotteistetut palvelumallit otettiin käyttöön maidontuotantoon liittyvissä palveluissa siten, että ne kattoivat vuoden aikana noin 60 prosenttia tuotosseurannan karjoista. Kasvintuotanto- ja talousohjelmien keskittäminen osaksi Maatalouden laskentakeskus Oy:n toimintaa onnistui suunnitellusti. Investointeihin liittyvä tukitiimi – toiminta toteutui noin 150 investoinnissa. Maidontuotantoon ja luonnonmukaiseen tuotantoon erikoistunut huippuosaaja – toiminta jatkui aktiivisena koko vuoden ajan. Huippuosaajien lisäämistä erityisesti maidontuotannossa tarkastellaan ensi vuonna. Kasvintuotantoon erikoistuvien huippuosaajien koulutusohjelma käynnistyi vuoden aikana. Yhteisenä teemana ollut laiduntamisen merkitys nautakarjan tuotannossa näkyi hyvin ryhmän viestinnässä ja tilaisuuksissa. Yhteistyö ryhmän tietopankkien sisältämän tiedon analysoimiseksi palvelukehitystä varten käynnistyi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen taloustutkimuksen kanssa. Myös merkittävä kehitysprojekti maidontuotannon tuotosseurannan uudistamiseksi käynnistettiin suunnittelun osalta, varsinainen projekti alkaa vuoden 2013 alussa. Ryhmän toiminnalle tehty riskikartoitus ei tuonut esille tiedostamattomia ongelmakohtia. Ryhmän jäsenet ovat mukana alan merkittävissä Pohjoismaita koskevissa projekteissa, joista esimerkkeinä ovat rehuhyötysuhteen kehittäminen eläinjalostuksella, sekä laajemmat Pohjoismaiset tietokannat.

Uusituksia rakenteissa

FABA keskitti edelleen toimintaansa Hollolan toimipisteeseen. ProAgria – keskuskentässä kaksi uutta aluekeskusta, ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Länsi – Suomi aloittavat toimintansa vuoden 2013 alussa. ProAgria – keskuksia on koko maassa silloin 11 keskusta.

Hyvän näköalan linjauksia tulevaisuuteen

Vuosille 2013 – 2015 tehdyissä linjauksissa ryhmä painottaa kestävän ruokatuotannon vaatimusten ja tarpeiden huomioimista sekä omassa että asiakkaittensa toiminnassa. Palvelujen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tilojen kilpailukyvyn parantaminen ja investointi-, sekä sukupolvenvaihdostilanteiden ohjaus ja riskien hallinta. Palvelujen kehityksen taustalle lisätään Suomessa tilatasolta kerätyn tiedon analysointia, sekä yhteistyötä ryhmän sisällä ja tutkimuksen ja Pohjoismaisten kumppanien kanssa.

Faba toimii osakkaana Pohjoismaisessa Viking Genetics - organisaatiossa, joka on maailman kuudenneksi suurin jalostusyhtiö. Eläinaineksen ja maatalouteen liittyvän asiantuntemuksen vienti on onnistunut hyvin Venäjällä, joka on edelleen ProAgria – ryhmän tärkeimpiä vientikohteita. Asiantuntija-palveluiden vienti toteutetaan pääosin ProAgria Finland Oy:n kautta.

Asiakasrakenteen muuttuessa ryhmä on hyvin tiedostanut kasvavat vaatimukset palvelujen uudistamiseksi. Tätä varten on välttämätöntä, että ryhmässä oleva yhteinen osaaminen saadaan nykyistä paremmin kanavoitua asiakkaalle. Ryhmässä päätetty toiminnallinen tavoite on, että rakennamme yhdessä palveluja ja toimintamalleja niin, että asiakas kokee saavansa yrityksellensä ylivertaisen palvelun ProAgria – ryhmältä. Tähän liittyen tulemme arvioimaan henkilöstön osalta sellaiset osaamisalueet, jotka ovat ryhmän jäsenten henkilöstölle yhteisiä ja jotka voisivat muodostaa ryhmätason yhteisiä koulutusohjelmia.

Maatilojen koon kasvaessa johtaminen ja erityisesti talouden johtaminen nousevat yhä tärkeämmiksi. Tilan toiminnan tunnuslukujen käyttö on tässä merkittävässä asemassa. Ryhmän suuri haaste edelleen on saada selkeä viesti yrityksen tietojen keräämisen ja käytön merkityksestä koko yrityksen menestymiseksi.  Tätä tukemaan tarvitaan tiloilta kerätyn tiedon analysoinnin lisäämistä siten, että tulokset ohjaavat palvelujemme kehittymistä ja siten hyödyttävät maatiloja ja yrityksiä yhä paremmin. Lisäksi pyrimme täydentämään asiakastietojen analysoinnista saatuja tuloksia yhdistämällä niihin kansainvälisistä tietolähteistä saatua tietoa jolloin tarjottavana on uusin tieto ja kokemus käytännön tilatasolle. Tämä edellyttää uusia toimintamalleja sekä ryhmässä että ryhmän jäsentasolla.

Lisätietoja

Jouko Setälä, toimitusjohtaja

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.