Janakkalan Virala ja Tammelan Letku Hämeen kestävä kylä -pilotteina

Letkun kylä Tammelassa ja Viralan kylä Janakkalassa - Hämeen kestävä kylä pilotteina

 
Mitä tarkoittaa kestävä kylä? 
Mitä se voisi tarkoittaa perheen arjessa? 
Miten kylässä voidaan yhdessä edistää kestävämpää elämäntapaa?  
Miten yhdessä voidaan parantaa kylän elinvoimaisuutta ja kyläläisten hyvinvointia? 
Uusiutuvan energian mahdollisuudet maaseutukylissä (energiaomavaraisuus, lämpöyrittäjyys)?
 
Letkun kylä Tammelasta ja Viralan kylä Janakkalasta on valittu pilottikyliksi Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeen osana toteutettavaan Kestävä kylä -selvitystyöhön. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat laativat yhdessä kyläläisten kanssa kestävän kehityksen toimintasuunnitelmat pilottikylille. Vuoden 2014 aikana rakennetaan toimintamalli, jonka avulla olemassa olevia kyliä voidaan kehittää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Samalla nostetaan esiin kylissä jo olemassa olevaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. 
Kestävä kehitys kylissä voi tarkoittaa esimerkiksi järkeviä ratkaisuja energiantuotannossa, lähipalveluja, kestävää arkea ja yhteisöllisyyttä, lähiruokaa, marjastusta, jätteiden kierrätystä ja uuden rakentamisen kytkemistä jo olemassa olevaan…
 
Kestävän kehityksen kylä- kokeilu on hyvä esimerkki siitä, miten useampi taho oli ensin miettinyt aihetta ja toteutusta omatoimisesti. Yhteisissä tapaamisissa ja keskusteluissa löytyi yhteinen päämäärä ja aihe muotoutui luontevasti Kestävän kehityksen kylä -kokeiluksi.
 
Aikataulu:
Helmi-maaliskuussa: hankkeen esittely pilottikylissä
Maalis-huhtikuussa: asukaskyselyn toteutus
Huhti-toukokuussa: kyselyn tulosten kokoaminen ja kestävä kylä –toimintasuunnitelman kokoaminen
Toukokuu: kyselyn tulosten ja toimintasuunnitelman luonnoksen esittely kyläläisille
Syksy: toimintasuunnitelmat valmiiksi, pilottikylien kokemusten yhteenveto ja raportointi
 
Yhteistyössä: Letkun kyläyhdistys, Viralan kyläyhdistys, Tammelan kylät ry, Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanke, 
HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat, Hämeen kylät ry, Tammelan ja Janakkalan kunta, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Luontoinnovaatiot -hanke
 
Lisätietoa:
 
Petra Korkiakoski, HAMK: puh. 03 646 5319, petra.korkiakoski@hamk.fi 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke: www.proagria.fi/hue
HUE –hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskuksen koordinoimana Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 
 

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut