Talous ja johtaminen

Omistajanvaihdokset

Talousasiantuntijat olivat mukana yli 50 omistajanvaihdostilanteessa tekemässä muun muassa kannattavuuslaskentaa ja luonnoskauppakirjoja sekä muita erilaisia tilakohtaisia ratkaisuja.

Tilipalvelut

Tilipalvelumme kehitystyö näkyi lisääntyvänä asiakasvirtana. Asiakkaan yritystoimintaa kehitettiin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Yrittäjien kumppanina oltiin kirjanpidon kokonaisuudessa sekä tehtiin pitkäjänteistä verosuunnittelua asiakkaille.

Keskeistä analysoivassa toimintamallissa on asiakkaan tarpeiden hahmottaminen. Tavoite on yhdistää tilipalveluiden tuottama tieto tuotantoneuvontaan. Näin voidaan parantaa esimerkiksi kotieläinten ruokintaa tai peltoviljelyä.

Kaikessa tilipalveluihin liittyvässä kehitystyössä on keskeistä myös hyödyntäminen ja ohjelmistovalinnat. ProAgria Oulu on valinnut vuodesta 2021 alkaen sähköisen tilitoimiston ohjelmistoksi ProCountorin ja järjestön oman WebWakan. Tilipalveluiden prosessi on kehityksen kohteena erityisesti tulevana vuonna. Evl-kirjanpidossa valmistauduttiin Procountorin käyttöönottoon vuoden 2021 alusta lähtien portaittain.

Toimintamuodon muutoksien ja yhtiöittämisselvityksien määrä kasvoi loppuvuotta kohti. Uudet evl-asiakkaat siirtyivät sähköiseen kirjanpitoon. Yhtiöittämisselvityksiä tehtiin 27, joista osa siirtyy vuodelle 2021. Osake-yhtiöitä perustettiin viisi. Osakekauppoja tehtiin vuoden aikana muutama.

Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpitotoiminnan avulla maatalouden kannattavuuden kehitystä voidaan seurata ja saada selville siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten tilojen koko ja tukialue. Tietoja keräsivät tiloilta talousasiantuntijat. ProAgria Oulu laati valmiit tilinpäätökset 55 tilalle.

Vuoden 2019 tulokset ovat ProAgria Oulun kannattavuuskirjanpitotilojen painotettuja keskiarvoja, jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin alueen maatalouden tuloskehitystä. Tilojen keskipeltoala oli 84 hehtaaria, kokonaistuotto keskimäärin 217 100 euroa ja maatalouden yrittäjätulo 15 800 euroa.

Tilojen kannattavuutta kuvataan kannattavuuskertoimella. Jos kannattavuuskerroin on 1,00, maatila on saanut katettua kaikki kulunsa mukaan lukien oman pääoman korkovaatimuksen sekä tehtyjen työtuntien perusteella lasketun laskennallisen palkkavaatimuksen.

Vuonna 2019 kaikkien tilojen kannattavuuskerroin oli 0,33. Lypsykarjatilojen 0,37, mui-den nautakarjatilojen 0,29, viljanviljelytilojen -0,06 ja muiden kasvinviljelytilojen 0,49.

Keskimääräinen kannattavuuskerroin 0,33 tarkoittaa, että tiloilla on saavutettu 5,3 euron tuntipalkka omalle maataloustyölle ja 1,4 prosentin korkotuotto maatalouteen sijoitetulle omalle pääomalle. Sen korkovaatimus on laskettu tilakohtaisesti ja oman työn palkkavaatimus on ollut 16 euroa tunnilta.