Yrityspalvelut

Yrityspalvelumme on tarkoitettu erityisesti maaseudun yrityksille ja monialaisille maatiloille, jotka tarvitsevat asiantuntijan näkökulmaa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja muutostilanteisiin.

Yrityspalvelujen keskimäärin neljän henkilön työpanos kattoi koko maakuntamme alueen. Erityisenä kasvualana ovat olleet maatilakytkentäiset yritykset.

Yritysasiantuntijoiden osaamista hyödynnettiin Euroopan maaseuturahaston rahoittamassa YritysAgro II -hankkeessa. Hanketyönä tehdyn alkuvaiheen kartoituksen jälkeen osa asiakkaista siirtyi ProAgrian yrityspalveluiden piiriin. Hanke päättyi kesällä 2019.

Avaimet yrittäjyyteen -hanke alkoi syksyllä 2019 ja sitä toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kanssa. Hanke on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tilaisuuksia on pidetty ympäri maakuntaa. Yrittäjiä on kiinnostanut erityisesti sukupolvenvaihdoksiin liittyvät tilaisuudet.

Yritysasiantuntijat kokoontuivat säännöllisesti, analysoivat ja jakoivat kokemuksiaan asiakastyöstä keskenään. Usein tapaamiset hoidettiin sähköisen kokousjärjestelmämme, webexin, avulla. Henkilöstön osaamista ylläpidettiin myös valtakunnallisilla koulutuksilla, retkillä ja kokemusten vaihdolla.

Yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa tehtiin vuoden aikana niin yrityskohtaisessa neuvonnassa kuin kokemusten vaihdossakin. Yhteistyö maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijoiden kanssa oli myös keskeistä yritysasiakkaidemme parhaaksi.