Vaikuttavuus

Vastuullista tuotantoa ja tuloksekasta kehittämistyötä yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Suurin osa alueemme maatiloista on sitoutunut ympäristöä parantaviin toimiin, esimerkkeinä tarkennettu ravinteiden käyttö niin karjanlannan kuin keinolannoitteidenkin osalta, kasvinsuojeluruiskujen testaukset, ruiskuttajan käyttötutkinto sekä valtaojien ja vesistöjen varsille perustettavat suojakaistat. Maisemanhoitoon liittyvät asiat sisältyvät myös tuen piiriin. Näitä toimia on edistänyt merkittävästi myös Neuvo 2020 -järjestelmä.

Valtion määrärahaa saavan maaseutuneuvonnan palveluiden tuottamiseen sitoutui 23,2 henkilötyövuoden panos. Julkisen rahan käytöllä on pystytty tarjoamaan tasalaatuiset palvelut laajalla toiminta-alueellamme yhtenäisin hinnoin. Julkinen raha on mahdollistanut myös alueellisen maaseudun kehittämis- ja edistämistyön laajan yhteistyöverkoston kanssa tuloksellisesti.

Hankkeet ja kehittämistoiminta etenivät hyvässä yhteistyössä ja hengessä niin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuin Pohjois-Pohjanmaan liitonkin kanssa. Tässä ympäristössä on ollut hyvä edistää neuvonnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta alueellamme.

Vuosi 2019 lyhyesti

  • yli 190 maatilan talous-, liiketoiminta- ja sukupolvenvaihdossuunnitelmaa sekä yhtiöittämisjärjestelyitä, joista omistajanvaihdostilanteiden neuvontaa oli 72 tapauksessa.
  • 120 asiakasta hyödynsi yrityspalveluja.
  • 1 000 asiakasta kehitti toimintaansa Neuvo 2020 -palvelujen avulla.
  • 600 maitotilaa oli ProAgria Oulun sopimusasiakkaita, joille tehtiin eritasoisia ruokinnan suunnitelmia ja uutuutena täsmäpalveluja.
  • yli 1 080 asiakkaalle laadittiin viljelysuunnitelma, jotka edistivät ravinteiden tehokasta käyttöä ja viljelyn taloutta.
  • Luomukoulutukset ja -kurssit olivat haluttuja. Luomua edistettiin myös hanketoiminnan keinoin.