Tutustu vuoden 2020 tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Tuloslaskelma 2019

Tase 2019