Toimintaympäristö

Maatilat ymmärtävät entistä paremmin perusasioiden merkityksen, esimerkkeinä nurmen perustaminen, vesitalous, kalkitus ja lannoitus.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli 4 101 maatalous- ja puutarhayritystä vuoden 2019 lopussa. Tilojen keskipeltoala on 58 hehtaaria. Kaiken kaikkiaan peltoa oli viljelyksessä 239 059 hehtaaria. Lypsykarjatiloja Pohjois-Pohjanmaalla oli 1 021, naudanlihaa tuotti 327 tilaa ja viljatiloja oli 815. Lypsylehmiä oli 43 175 eli hiukan vähemmän kuin vuonna 2018. Viljelijöiden keski-ikä oli 52 vuotta, kotieläintiloilla 48 vuotta.

Kehittämisemme painopiste on perinteisessä maataloustuotannossa, mutta samalla maaseudun muun yritystoiminnan osuus jatkaa kasvuaan. Erikoiskasvituotannossa siemenperunan merkitys on alueellamme suuri ja yli 80 prosenttia koko maan tuotannosta.

Maatilat investoivat ja useita kahdesta neljään robotin yksiköitä valmistui alueellamme. Tuotantopanosten hinnat kohosivat edelleen, mikä näkyi erityisesti investointeja tekevien tilojen kustannusarvioissa. Tuet näyttivät valuvan osin kohonneiden rakennus- ja muiden kustannusten kautta kaupalle.

Rahoitussektori on tiukentanut rahoituksen saannin ehtoja, ja jopa neuvonnan näkökulmasta kannattaviltakin hankkeilta on evätty rahoitusta. Kuntien kiristyvä taloustilanne vaikeuttaa kuntarahojen saantia, jolloin myös yksityisrahan kerääminen asiakkailtamme esimerkiksi hanketoiminnassa on vaikeampaa.