Kasvipalvelut

Kasvavan kysynnän vuoksi panostamme yhä enemmän palvelujen saatavuuteen ja osaamisen kasvattamiseen.

Kasvukauden aikaiset asiantuntijapalvelut olivat kysyttyjä niin nurmen-, viljan- kuin perunantuotannossakin. Myös Neuvo 2020 -palveluja käytettiin vilkkaasti. Puhdaskauratuotannon osalta räätälöidyt kasvustokäynnit kasvoivat noin 40 prosenttia.

Nurmentuotannon palveluissa kysyntä pysyi ennallaan. Palveluja päivitetään kaudelle 2020 tilojen palautteiden mukaisesti. Perunantuotannon viljelykasvupalveluiden osalta tapahtui laskua edellisiin, koska palvelukokonaisuuden määräaikaisuus päättyi.

Kasvustokäynneillä oli vahvasti mukana uudet erilaiset mittalaitteet, kuten typpi-, mangaani- ja uusi fosforimittari. Mittalaitteiden avulla pystymme palvelemaan yhä kokonaisvaltaisemmin kasvavaa asiakastarvetta ja analysoimaan näiden avulla toteutuneita viljelysuunnitelmia.

Yhteistyöllä puhdaskauraa ja laatuperunaa

ProAgria Oulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen puhdaskauramyllyn ja -tuottajien kanssa. Yhteistyö alkoi vuoden 2018 alussa, jolloin panostimme merkittävästi yhteistyöhön henkilöstön resurssien ja osaamisen kasvattamisen kautta. Pidämme aktiivista yhteydenpitoa myllyn ja tuottajien kanssa. Yhteistyö koskee muun muassa viljelysuunnitelmia, kasvustokäyntejä ja pienryhmätoimintaa, mutta myös koko kasvisektorin palvelukokonaisuutta.

Puhdaskauramylly osallistuu neuvonnan kustannuksiin omien periaatteidensa mukaisesti. Tuotantoa varten on toiminnassa puhdaskaura-asiantuntijatiimi, joka koostuu viidestä kasvintuotannon asiantuntijasta. Kasvatamme jatkossa tiimin kokoa ja osaamista nousevan palvelukysynnän mukaan.

Vahva yhteistyö alueen siemen- ja ruokaperunatalojen kanssa jatkuu. Perunantuotannon palvelut on räätälöity yritysten tarpeiden mukaisiksi Peruna Kasvu -palvelukokonaisuusrunkoa käyttäen. Perunapalveluiden pääpainona olivat viljelysuunnittelu ja kasvustokäynnit sekä aktiivinen yhteydenpito, ja lisäksi kasvustojen ravinnemittaukset.

Neuvo 2020 -palvelulla tehtiin muun muassa ympäristökäyntejä tiloille, joissa tarkasteltiin maan kasvukuntoa ja vesitaloutta. Neuvo 2020 -kasvinsuojeluosiolla tehtiin kasvinsuojelusuunnitelmia ja neuvontaa kasvukauden aikaan.

Olemme olleet mukana valtakunnallisissa kasvintuotannon kehittämisverkostoissa, kuten kehittämässä uutta Minun Maatilani -viljelysuunnitteluohjelmaa, jonka asiantuntijat ovat ottaneet porrastetusti käyttöön syksyllä 2019. Lisäksi olemme osallistuneet Cap-työryhmiin sekä osaamisen kasvattamiseen liittyviin seminaareihin ja tapahtumiin.

Puutarhapalveluilla vähän kysyntää

ProAgria Oulun puutarhapalveluja on tarjottu myös Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan alueella. Palvelut ovat keskittyneet lähinnä avomaan puutarhatuotantoon tavanomaisilla ja luomutiloilla. Laatutarha-ohjeistuksen mukaisia auditointeja on tehty niin peruna- kuin puutarhatuotantoa harjoittaville tiloille. Auditoidut yritykset ovat sijainneet pääasiassa Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Puutarhapalveluista luovutaan vuoden 2020 alusta lukien, eikä toimintaan enää panosteta sen vähäisen kysynnän vuoksi.