Vuosikertomus 2019

Kansikuva Vilja Vuosikirja

Meistä lyhyesti

Onnistumme yhdessä.

ProAgria Oulu tarjoaa asiantuntijapalveluja pohjoispohjalaisten maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämiseen. Noin 80 asiantuntijaamme työskentelevät eri puolilla maakuntaa ja 15 toimipisteessämme.

Yhdessä ProAgria Oulun kanssa toimiva Oulun Maa-ja kotitalousnaiset vastaa kotitalous- ja elintarvikeneuvonnasta sekä yritysten ja maisemanhoidon asiantuntijapalveluista. Kalatalouden kehittämis- ja asiantuntijapalveluista sekä vesienomistajien edunvalvonnasta huolehtii Oulun Kalatalouskeskus.

ProAgria Oulun toimialueeseen kuuluu 26 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa.

ProAgria Oulu Kartta

Avaintietoja 2019

 • Tuotosseurantaan kuului liki 84 prosenttia alueemme lehmistä. Keskituotos oli ensimmäistä kertaa yli 10 000 kiloa.
 • Puhdaskauratuotannon osalta räätälöidyt kasvustokäynnit kasvoivat noin 40 prosenttia. Myös vahva yhteistyö alueen siemenperuna- ja ruokaperunatalojen kanssa.
 • Maatilojen yhtiöittämisiä ja ennakkoratkaisuhakemuksia tehtiin kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Neuvo 2020 -järjestelmän kysyntä oli vilkasta ja palvelun avulla pohdittiin maatilojen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä yli 1 000 kertaa.
 • Oulun Maa- ja kotitalousnaisten maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijoiden rooli on laajentunut maaseudun ympäristökysymyksiin ja maaseudun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, esimerkkinä biotalous. BiotalousLeader nousi vuoden lopulla euroopanlaajuiseksi esimerkkihankkeeksi.
 • Ulkopuoliset toimeksiannot kuten koekalastukset, virtavesien inventoinnit ja kunnostussuunnitelmat työllistävät yhä enemmän Oulun Kalatalouskeskusta.

Toimintamme perusta

Vuosi 2019 oli ProAgria Oulun 191. toimintavuosi.

Missio

 • Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Visio

 • Olemme neuvonta-alaa uudistava toimija, joka tuottaa menestyksen mahdollisuuksia asiakkailleen. Haluamme olla kumppani, joka kokoaa laajan asiantuntijaverkoston maaseutuyritysten kehittämisen tueksi.

Arvot

 • Asiakkaan menestyminen
 • Maaseudun puolesta
 • Osaaminen ja innostus
 • Riippumattomuus
 • Kestävä kehitys

Toiminta-ajatus

 • Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavia asiantuntijapalveluja, jotka tukeutuvat sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen.


Ajatuksia avainhenkilöiltä

Haluamme kehittyä ja varmistaa hyvän asiakaspalvelun.

Toimitusjohtajan katsaus 

Teemme eturintamassa työtä koko maaseudun hyväksi.

Hallituksen näkökulma

Toimintaamme ohjaavat maaseudun yrittäjät ja asukkaat.

Jäsenistömme, hallintomme ja organisaatiomme

Toimialatuntemusta, osaamista ja kumppanuutta

Käytettävissäsi on maatalouden ja maaseutuyrittäjyyden vahva tuntemuksemme ja osaamisemme.

 • Tukenasi on koko maakunnallinen ja valtakunnallinen asiantuntijaverkostomme.
 • Teemme sinua hyödyttävää tiimityötä.
 • Yhdistämme talouteen tuotantoosaamisemme.

ProAgria Oulun asiantuntijat ja toimipisteet

Hallitus 2020
Valtuuskunta 2019-2021
Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallitus 2020
Oulun Kalatalouskeskuksen johtokunta 2020