Edustajiston vaali 2023

Uusi edustajisto valitaan syksyllä 2023

Tänä syksynä valitaan edustajat ProAgria Etelä-Suomen edustajistoon kaudelle 2024-2027. Mikä rooli edustajistolla on ProAgria Etelä-Suomen hallinnossa? Edustajisto käyttää ProAgria Etelä-Suomen ylintä päätäntävaltaa. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen käsittelemään sääntömääräisiä asioita kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. Se myös valitsee hallituksen ja edustajiston puheenjohtajat.

Edustajiston koko pienenee
Edustajisto päätti syyskokouksessa 1.12.2022 pienentää edustajiston kokoa 50:stä 30:een. Iso osa nykyisistä edustajista ei voi enää asettua ehdolle, koska ovat olleet jo kaksi peräkkäistä kautta edustajana. Edustajiston alueittaiset edustajamäärät jaetaan jäsenmäärän suhteessa. Kaudella 2024-2027 paikkajako on seuraava:

Pirkanmaa 8 (kausi 2020-2023 15 edustajaa )
Häme 8 (kausi 2020-2023 12 edustajaa)
Uusimaa 6 (kausi 2020-2023 9 edustajaa)
Kymenlaakso 4 (kausi 2020-2023 8 edustajaa )
Etelä-Karjala 4 (kausi 2020-2023 6 edustajaa)

Ehdokasasettelu
Ehdokkaaksi voi asettua 14.8.-10.9. välisenä aikana. Ehdokkaan voivat asettaa jäsenyhdistys, –yhteisö tai yhdessä kolme suorajäsentä (yrittäjä- tai henkilöjäsentä). Ehdokkaan on oltava ProAgria Etelä-Suomi ry:n jäsen joko jäsenyhdistyksensä kautta tai suorajäsen, jäsenmaksu maksettu ja häneltä on suostumus ehdokasasetteluun.

Äänestäminen
Äänestys tapahtuu sähköisesti jäsenrekisterin vaaliohjelmalla ja äänestysaika on 9.-22.10.2023. Jokaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on yksi ääni.

Jäsentiedot ajan tasalle
Äänestäminen onnistuu, jos jäsenrekisteristä löytyy äänestäjän matkapuhelinnumero ja/tai sähköposti. Ovathan jäsentiedot ajan tasalla jäsenrekisteri Sensessä? Päivitysapua saa järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalalta p. 040 528 8610 jenni.kunnaala@proagria.fi