IHME – FRAMME - hanke

 
Hankkeen tavoitteena on lisätä yrityksen kilpailukykyä vahvistamalla maatila- ja
puutarhayrittäjien taitoja ihmisten johtamisessa. Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja tätä
tärkeintä voimavaraa kannattaa aktiivisesti johtaa. 
 
Hankkeessa tarkastelemme henkilöstöjohtamista sekä yritystasolla että henkilötasolla. Yritystason tavoitteet ja henkilöstöjohtamisen kehittämiselle asetetut painopistealueet ovat johdettavissa suoraan yrityksen liiketoimintastrategiasta. Strategia vaikuttaa mm. työvoiman tarpeeseen, määrään ja laatuun. Palkataanko uutta työvoimaa, ostetaanko työtä palveluna vai jaetaanko työt uudella tehokkaammalla tavalla nykyisen käytettävissä olevan työvoiman kesken esim. uuden teknologian mukanaan tuoman tuottavuusloikan avulla.
 
Ihmisten johtamisen kokonaisuudessa keskitytään löytämään johtamistapoja, joiden avulla
tuetaan ihmisiä menestymään työssään ja antamaan parhaan version itsestään yrityksen käyttöön. Pureudumme mm. ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja erilaisten persoonien saloihin, osaamisen varjelemiseen ja kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden avulla tavoitteelliseen johtamiseen, palkitsemiseen ja motivointiin. 
 
Kun puhumme operatiivista HR prosesseista ja työnantajana toimimisesta olemme tekemisissä mm. seuraavien asioiden kanssa: miten hyödynnämme IT järjestelmiä ja digitalisaatiota ihmisten johtamisessa, entä kuinka lainsäädäntö ja yhteiskunnan tasolla sovitut työelämän yhteiset pelisäännöt ohjaavat toimintaa. 
 
Mistä hanke koostuu?
  • Pienryhmätoiminta: 6-7 pienryhmää, joista neljä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella ja kaksi-kolme (ruotsinkielistä) ryhmää Pohjanmaan maakunnan alueella
  • Seminaarit avoimia kaikille maatila- ja puutarhayrittäjille 
  • Virtuaalikahvilat ja podcastit
  • Viestimme hanketeemoista eri kanavissa: some, asiakas- ja ammattilehdet jne.

 

Kohderyhmä
Maatila- ja puutarhayritykset
 
Toiminta-alue ja rahoituslähde
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.
Hankeaika on 1.11.2021-31.12.2023
 
Toteuttajat
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Toteutamme hanketta yhdessä Österbottens Svenska Lantbrukssällskapin ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa.
 
Hanketoimijat
ProAgria Etelä-Pohjanmaa:
Hankekoordinaattori, henkilöstöasiantuntija Sari Morri
Johtamisen ja talouden asiantuntija Timo Pajula
Tilipalveluasiantuntija Iida-Mari Palo 
 
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap:
Johtamisen ja talouden asiantuntija Anne Sigg
 
ProAgria Keskusten Liitto:
Johtava asiantuntija Antti Sipponen
 
 
MATERIAALIT

TULOSSA VIRTUAALIKAHVIT: Säännölliset virtuaalisesti toteutettavat kahvitapaamiset tammikuussa 2022 lähtien. Kokoontuminen aina kuukauden toisen viiikon torstaina klo 14:00-14:30.
Kokoontumisissa lähdetään liikkelle otsikolla Tarvitaanko IHMEttä, että saadaan ihmiset edelle?  Teemaa tarkennetaan erikseen kullekin kertaa

 

 

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut