Heimo Pirttimäki

Toimin salaojateknikon nimikkeellä ProAgria Etelä-pohjanmaan Tekniikka -palveluryhmässä. Työtehtäviini kuuluu normaalien salaojituspalveluiden lisäksi erikoissuunnitelmiin osallistuminen, mm. massalaskennat niin turveaumoihin kuin sora- ja kalliokohteissa, rajalinjojen merkinnät, valtaojien mittaukset ja uoman merkinnät.

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.