Maarit Kari

Maarit Kari
Johtava asiantuntija, energiatehokkuus, energiavarat ja -ratkaisut
ProAgria Keskusten Liitto
Urheilutie 6 D, PL 251
01301
Vantaa
Työskentelen energian, energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen alalla palvelleen ProAgrian energia-asiantuntijoita ja asiakkaita koko maassa. Kehitän työkaluja energiankulutuksen ja uusiutuvan energian  tuotannon laskentaan, raportointiin ja tulosten tulkintaan. Lisäksi toimin kuluttajille, kunnille ja yrityksille suunnatussa alueellisessa energianeuvonnassa Etelä-Savossa. 
 
Viestin ajankohtaista tietoa energiasta, energiatehokkuudesta ja ilmastoon sekä hiilitalouteen liittyvistä asioista. Pyrin lisäämään ymmärrystä energian merkityksestä kustannuksena ja ympäristövaikutuksena, energian ja panosten käytön yhteydestä ja synergiahyödyistä ja mahdollisuudesta lisätä kannattavuutta niiden kautta. Aina ei kannata minimoida energian kulutusta vaan esimerkiksi tuottaa enemmän samalla energialla. Ratkaisut ovat tilanne- ja tilakohtaisia. 
 
Maatiloilla, muissa yrityksissä ja kunnissa on tärkeää selvittää nykytilanne ja ensisijaiset kehittämiskohteet energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian osuuden lisäämisessä. Maatiloilla siihen sopiva työkalu on Maatilan energiasuunnitelma. Kunnilla ja keskisuurilla ja suurilla yrityksillä on mahdollisuutena sopimuspohjainen, suunnitelmallinen Energiatehokkuussopimusjärjestelmä.
 
Energiatehokkuuden lisäksi työalueeni käsittää energiavarat tilalla tai muussa ympäristössä, energiantuotannon mahdollisuudet omaan käyttöön tai osana energiamarkkinaa ja muut hyötyvaikutukset. Osana energiatehokkuutta on myös kaukonäköinen materiaalitehokkuus ravinteiden, kasvukunnon ja esimerkiksi eläinaineksen suhteen. 
 
Koulutukseltani olen  maatalous- ja metsätieteiden maisteri.  Olen vahvistanut energiaosaamistani opiskelemalla energian tuotantoa, energiatehokkuutta, energiajärjestelmiä ja rakennusten energiankulutusta.
 
Viestin seuraavilla sosiaalisen median kanavilla  

          

www.energiatehokkaasti.fi / www.energiayrittäjyys.fi

Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savo

Facebook:
 

Hankkeet

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut