Uutta Virtaa

Uutta virtaa -hankkeella tuetaan eteläsavolaisia nuoria maatilayrittäjiä ja maaseudun pienyrittäjiä onnistumaan sukupolvenvaihdoksessa ja yritystoiminnan alkutaipaleella. Tavoitteena on, että jatkajat ja luopujat perheineen ovat tyytyväisiä omistajanvaihdokseen liittyviin päätöksiinsä, ja että nuoret saavat varmuutta yritystensä johtamiseen. Lisäksi hankkeessa edistetään maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavia yhtiöittämisiä. Hankkeessa toteutetaan pienryhmävalmennuksia, yrityskohtaisia ohjaustapaamisia, aktivointipäiviä ja opintomatkoja. 
 

Pienryhmävalmennukset

Omistajanvaihdosta suunnittelevien pienryhmässä valmistaudutaan omistajanvaihdokseen ja helpotetaan jatkajien verkostoitumista muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmiä järjestetään vuosittain. Omistajanvaihdoksen toteutumisen jälkeen jatkajan kannattaa osallistua myös aloittaneiden yrittäjien valmennusryhmään.

Äskettäin yritystoiminnan ja maanviljelyn aloittaneiden pienryhmävalmennus tukee uusia yrittäjiä toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä sekä antaa varmuutta yritystoiminnan pyörittämiseen. Valmennuksessa käsitellään keskeisiä maatilan tai muun yrityksen käytännön johtamisen ja toiminnan asioita, jotka tulevat tai ovat tulleet aloittavan viljelijän ja pienyrittäjän eteen heti toiminnan alkumetreillä. 

Maatilansa tai maaseutuyrityksensä yhtiöittämisestä kiinnostuneille yrittäjille järjestetään pienryhmäkoulutuksia, joissa opastetaan yrittäjiä tiedostamaan ja tunnistamaan tekijät, jotka ovat edellytyksenä yhtiöittämisen kannattavuudelle ja sen soveltuvuudelle oman yrityksen toimintaan. Pienryhmäkoulutuksissa perehdytään syvällisemmin myös siihen, miten osakeyhtiömuodossa toimiminen eroaa muista toimintamuodoista. Sisältöinä on esimerkiksi osakeyhtiön hallintoon, taloushallintoon ja näiden taustalla vaikuttavaan lainsäädäntöön perehtymistä ja muita johtamiskysymyksiä.

 

Aktivointipäivät

Hankkeessa järjestetään aktivointipäiviä sekä maatilojen ja pienyritysten omistajanvaihdoksiin että yhtiöittämiseen liittyen. Lisäksi maatilojen luopujille järjestetään omia, syventäviä tilaisuuksia. Aktivointipäivät ovat maksuttomia, ja niitä toteutetaan samansisältöisinä eri puolilla Etelä-Savoa.
 

Tulossa keväällä 2019:

7.3.   Polku onnistuneeseen omistajanvaihdokseen, Mikkeli, Ohjelma ja ilmoittautuminen

20.3. Omistajanvaihdospäivä, Rantasalmi, OP Ohjelma ja ilmoittautuminen

22.3. Valmennus omistajanvaihdosta suunnitteleville nuorille, Juva, Punaisen Piipun Kievari, Ohjelma ja ilmoittautuminen

29.3. Valmennus omistajanvaihdoksen jo tehneille yrittäjille, Juva, Punaisen Piipun Kievari, Ohjelma ja ilmoittautuminen
 
25.4. Omistajanvaihdospäivä, Savonlinna, Opetusravintola Paviljonki, Ohjelma ja ilmoittautuminen
 
 
Tapahtumista, pienryhmistä ja opintomatkoista tiedotetaan mm. ProAgrian verkkosivuilla osoitteessa etela-savo.proagria.fi/tapahtumat
 
Lisätietoja:
Jenni Vattulainen, hankevastaava, puh. 044 431 4170, jenni.vattulainen@proagria.fi
Vuokko Ahonen, puh. 040 524 9945, vuokko.ahonen@proagria.fi
 
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo ry. Toteutusaika: 1.6.2018–31.12.2020.
Hanketta rahoittavat Eurooopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon kunnat.
 
 
 

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut