MaitoPisnes-koulutushanke (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi)

 
MaitoPisnes-hankkeen toiminta-aika oli 19.9.2011–31.12.2014.
 
MaitoPisnes -koulutushankkeen kohderyhmänä olivat eteläpohjalaiset, keskisuomalaiset ja pohjanmaan suomenkieliset toimintaansa kehittävät, kehittämishaluiset ja investoineet maidontuotantoyritykset.
 

Hankkeen tavoite

 
Koulutushankkeen tavoitteena oli antaa maidontuottajille valmiuksia selvitä nykypäivän haasteista toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa ja taloustilanteen tiukentuessa kannattavuusongelmissa. 
 
Koulutushankkeen keinoin osallistuttiin myös tavoitteeseen säilyttää maidontuotanto Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa kilpailukykyisenä tuotantosuuntana.
 
Hankkeen koulutussisällöissä huomioitiin alueella toimivan meijeriteollisuuden tarpeet saada hyvälaatuista maitoa elintarviketuotantoon. Hankkeen koulutuksissa keskityttiin niihin asioihin, joilla tilat pystyvät parantamaan kannattavuuttaan sekä eläinten ja ihmisten hyvinvointia. Maitotilayrittäjät saivat hankekoulutuksista uutta tietoa ja pääsevät verkostoitumaan toistensa kanssa.
 

Koulutuksen sisältö

 
Hankkeen 39 opintopisteen koulutuskokonaisuus jakautui neljään moduuliin:
  1. investoinnit ja tekniikka
  2. ruokinta ja rehustus
  3. elintarvikelaatua terveillä eläimillä ja
  4. neuvojakoulutus.

Hankkeen koulutuksiin osallistuneet maitotilat saivat valmiuksia saavuttaa parempia tuotantotuloksia ja paremman kannattavuuden.

Hankkeen vastuullinen toteuttaja ja hallinnoija oli ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, joka toteutti hanketta tuensiirtosopimuksilla yhdessä Työtehoseura ry:n ja ProAgria Keski-Suomi ry:n kanssa. Hankkeen muita yhteistyökumppaneita olivat kaikki Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Suomen alueella toimivat meijerit, joiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä hankkeen toteuttamisessa.
 
Yhteistyötä tehtiin alueen maatalouden koulutus- ja kehittämishankkeiden, kuntien, maakuntien, maatalouden koulutusorganisaatioiden, pankkien ja tutkimuslaitosten kanssa. Alueen maatalouden tutkimus- ja kehittämishankkeiden kuten Kilpailukykyä maidontuotantoon- ja NurmiArtturi -hankkeiden antamaa tietoa hyödynnettiin koulutuksissa.

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut