LIVE - Liiketoimintaa verkostoitumalla

LIVE – Liiketoimintaa verkostoitumalla – Maaseutu yritystoiminnan voimavarana

GREEN CARE on luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Green Care antaa uusia mahdollisuuksia maaseudun elävöittämiseen ja työpaikkojen syntymiseen maaseudulle. Maaseutu tarjoaa motivoivan ympäristön virkistykseen, hoivaan, kuntoutukseen ja terapiaan. Toiminnan arvo on tunnistettu ja tunnustettu, haasteellista on hyödyntää maaseudun luontoresurssit Green Care –yrittäjyyden kautta kannattavaksi liiketoiminnaksi.

  • Monipuolinen LIVE -koulutuskokonaisuus maaseudun luontoresurssien hyödyntämisestä
  • Hoiva-, hyvinvointi- ja matkailupalvelut kannattavaksi liiketoiminnaksi

Hanke on tarkoitettu ja kohdennettu matkailu-, hoiva- ja hyvinvointiyrittäjyyttä miettiville, aloittaville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille.

Hanke toteutetaan Hämeen, Pirkanmaa ja Uudenmaan alueilla. Hankkeen toteuttajina ovat Työtehoseura ry (TTS), ProAgria Etelä-Suomi ry, Lahden Ammattikorkeakoulu (LAMK) sekä Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK).
Hankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhtyä alan palvelun tuottajaksi tai kehittää olemassa olevaa yritystoimintaa. Hankkeen kautta on tavoitteena lisätä asiakkaiden, yrittäjien, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä verkostoitumisen avulla. Yrittäjien osaamisen lisääminen ja yhteistoiminnan edistäminen ovat tärkeitä, jotta Green Care –toiminta on laadukasta ja taloudellisesti kannattavaa.
               


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut