Kimpparenki - Maatilojen yhteinen työntekijä -hanke

Maatilojen yhteinen työntekijä -tiedotushankkeen avulla tiloille pyritään tuomaan tietoa    useamman tilan yhteisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä käytännön toimista kuten rekrytoinnista, perehdyttämisestä sekä työnantajana toimimisesta. 
 
Hankkeen tiedotuksen avulla pyritään lisäämään tilojen välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. 
Hankkeessa välitetyn tiedon myötä maatalousyrittäjät hallitsevat paremmin työnantajana toimimisen velvollisuudet ja osaaminen henkilöstöhallinnon hoitamisessa lisääntyy. 
 
Hankkeen tiedonvälityksen myötä tilat löytävät yhteistyökumppaneita ja tiloilla olevat resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä.
 
Kimpparenki -hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa.
Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry. 
 
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016- 31.3.2019.
 
Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.
 
Hankkeessa on toteutettu opas Yhteisen työntekijän palkkaaminen (pdf)
 
 
 
 

 

 


Materiaalit

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut