Kasvintuotanto kannattaa

Kasvintuotanto kannattaa -hanke on eteläsavolaisten ammattimaisesti toimivien tavanomaisten- ja luomukasvintuotantotilojen kilpailukyvyn kehittämiseen keskittyvä koulutushanke. Hankkeen pienryhmissä oman tilan käytäntöjä ja tuloksia verrataan muihin tiloihin ja alan parhaisiin käytäntöihin, jolloin saadaan arvokasta tietoa oman tuotannon kehittämiseen. Pienryhmissä tiloille välitetään uusinta tietoa alan tutkimuksesta ja viljelymenetelmistä ja koulutusta täydennetään teemapäivin, opintomatkoin sekä tilakohtaisella neuvonnalla.
 

Hankkeen toimintamuodot

 
PIENRYHMÄT
 
Pienryhmätyöskentely painottuu kasvintuotantotilojen avoimeen ja luottamukselliseen käytännön kokemusten vaihtoon ja ryhmänohjaajien etsimän uusimman tiedon soveltamiseen.
 
 
TEEMAPÄIVÄT
 
Teemapäivät tarjoavat uusinta tietoa ja näkemyksiä asiantuntijoiden tarjoamina ja täydentävät pienryhmissä käsiteltäviä aiheita.
 
 
OPINTOMATKAT
 
Opintomatkoilla tutustutaan ammattitapahtumiin ja yrityskohteisiin maakuntamme ulkopuolella. Opintomatkoja teemme tilasokeuden välttämiseksi ja tiedon sekä kokemusten vaihtamiseksi.
 
HAVAINTOKOETOIMINTA
 
Hankkeen pienryhmistä valitaan havaintokoetiloja, joilla tehdään koetoimintaa yhdessä MTT:n kanssa. Havaintokokeita seurataan pellonpiennartapahtumissa ja niistä saatua tietoa hyödynnetään pienryhmissä.
 
Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen toteuttamisesta vastaa ProAgria Etelä-Savo, osatoteuttajana toimii MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2010-31.3.2014.
 

Lisätietoja

Hankevastaava, puutarhatuotannon asiantuntija Mirja Tiihonen, puh. 0400 638 138, mirja.tiihonen@proagria.fi
Vanhempi tutkija Pirjo Kivijärvi, puh. 040 828 8254, pirjo.kivijarvi@mtt.fi

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa
    Maksa verkossa, suorita sähköisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.

Palvelut