Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa tehostetaan vesien kunnostustoimintaa sekä osaajien verkostoitumista.

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry järjestävät yhteistyössä Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa neuvontaa sekä koulutuksia.

Järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa

  • annetaan vesistökunnostusneuvontaa
  • kerrotaan vesistökunnostusten toteuttamisesta ja tarvittavista luvista sekä rahoituksesta ja avustusmahdollisuuksista
  • kerrotaan vesistökunnostuksiin liittyen yhteistyömahdollisuuksista, kuten toimijaverkoston muodostamisesta ja keskinäisestä verkottumisesta

Tilaisuuksien materiaalit löytyvät täältä. Tulevat tilaisuudet löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Etsitään kunnostusyhdyshenkilöitä

Toimijaverkostoon haetaan aktiivisia paikallistoimijoita, jotka saavat maksutonta koulutusta erilaisiin vesistökunnostuksiin ja vesienhoitoon liittyviin asioihin. Kunnostusyhdyshenkilöksi voi hakea kuka tahansa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta kiinnostunut. Kummassakin maakunnassa pidetään koulutustilaisuuksia, joista osa on yhteisiä molempien maakuntien kunnostusyhdyshenkilöiden kanssa. Koulutukset voivat olla esimerkiksi käytännönläheistä koulutusta erilaisista vesiensuojelurakenteiden perusteista, kuten kosteikoista.

Koulutuksen käyneet henkilöt toimivat kunnostusyhdyshenkilöinä, jotka toimivat viranomaisten ja asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen välittäjinä. Kunnostusyhdyshenkilö tietää, mistä kysyä lisää ja osaa ohjata eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse tietää – eikä yksin kukaan asiantuntijakaan tiedä. Tavoite on kouluttaa kummastakin maakunnasta vähintään neljä kunnostusyhdyshenkilöä.

Kunnostusyhdyshenkilökoulutuksiin mahtuu vielä, ilmoittaudu mukaan!

Hae kunnostusyhdyshenkilöksi tai kysy lisätietoa.

Etsitään kunnostuskohteita

Kevään aikana haimme sekä Pohjois-Karjalaan että Kainuuseen vesistökunnostuskohteita kaikille avoimena ilmoittautumiskierroksena. Valituissa kohteissa järjestetään mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä jo tämän vuoden aikana. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi vesikasvien niittoa tai hoitokalastusta. Hakijataho voi olla esimerkiksi kyläyhdistys, metsästysseura tai muu paikallinen yhteisö.

Hakijatahon edellytetään olevan mukana suunnittelussa ja osallistuvan kunnostusten toteutukseen omalla työpanoksellaan, esimerkiksi talkoilla. Kunnostukseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa autetaan hakijaa. Kohteita tullaan käyttämään hankkeen esittely- ja koulutuskohteina.

Kunnostuskohteiden haku on tältä vuodelta päättynyt ja keskustelemme parhaillaan kohteen ilmoittaneiden kanssa toteutusmahdollisuuksista. Voit kuitenkin edelleen ilmoittaa kunnostusta kaipaavasta kohteesta tai kysyä lisätietoja.

Ota yhteyttä

Seuraa hankkeen sivua Facebookissa, tai ota yhteyttä allaolevalla lomakkeella. Voit myös olla suoraan yhteydessä maakuntien yhteyshenkilöihin: 

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Itä-Suomi ry
Kainuu: Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 827 2308
Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2409

Kainuun ELY-keskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta (KAIPO-verkko). Hanketta rahoitetaan Ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta.

Lisätietojawww.ym.fi/vedenvuoro


Yhteydenottopyyntö / Uutiskirjetilaus

Antamiasi tietoja käsitellään ProAgrian tietosuojalausunnon mukaisesti. https://www.proagria.fi/sisalto/proagrian-tietosuojaseloste-10047

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut