Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan

Tulevaisuuden ruoantuotannossa otetaan huomioon entistä enemmän viljelyn taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Jo nyt ruoan vastuullisuus ja sen arvostaminen näkyvät markkinoilla. Erityisesti maatalouden hiilensidonta ja sen mahdollisuudet ovat olleet viime aikoina vahvasti mukana tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kuluttajien keskusteluissa, ja aiheen tiimoilta on käynnistynyt monia tutkimushankkeita tiedon lisäämiseksi. Maatiloilla voidaan vaikuttaa hiilensidonnan määrään ja ravinnekiertojen tehostamiseen esimerkiksi viljelytoimien valinnalla, ja samalla voidaan parantaa myös viljelyn taloudellista tulosta.

Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan -hankkeessa elintarvikeketjun toimijat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja odotuksiaan kestävästä tuotannosta. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävän tuotannon mallia ja sen avulla lisäarvoa maatalouden tuotteille.  Eteläsavolaiset kasvi-, puutarha- ja kotieläintilat pääsevät työstämään maatilansa mahdollisuuksia kestävän tuotannon osalta.

Koulutusryhmät

Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan -hanke (tuttavallisemmin ”HIHAT”) on koulutushanke, jonka avulla maatilayrittäjät pystyvät perehtymään kestävän tuotannon mahdollisuuksiin ja menetelmiin, lisäämään osaamistaan ja antamaan oman panoksensa mm. ilmastokeskusteluun. Yrittäjäryhmien koulutuksissa käsitellään alkutuotannon ja maatalousmaan mahdollisuuksia hiilensidonnassa, tilan ravinnekierron tehostamista, eroosioherkkien maiden viljelysuunnittelua ja tilakohtaisen kestävän tuotannon lisäarvon määrittelemistä. Esillä erityisesti kestävä tuotanto osana yrityksen strategiaa, ja sen tavoitteena on luoda tuotteille maatilayrittäjää taloudellisesti hyödyttävää arvonlisää.

Hiilikartoitus

Maatilan hiilikartoituksella on mahdollista selvittää sekä kasvintuotanto- että kotieläintilan näkökulmasta keskeiset asiat, joilla vaikutetaan ilmastoon ja kasvihuonekaasupäästöihin. Kartoituksen tuloksena tila saa arvion, mitkä tuotannon osa-alueet ovat kunnossa ilmastonäkökulmasta ja missä on vielä kehitettävää. Arvioinnin kautta päästään kohdentamaan toimenpiteet oikeisiin asioihin. Hiilikartoituksen avulla pääsee myös käsitykseen siitä, mitä asioita on ylipäätään huomioitava ilmastoystävällisessä maatalouden harjoittamisessa. Asiantuntijan kanssa keskustelu auttaa syventämään näkökulmia. Hiilikartoitustyökalua on kehitetty HIHAT-hankkeessa ProAgrian Hiilitsekkilistan pohjalta. 

Seminaarit, teemapäivät, työnäytökset

Kaikille avoimet teemapäivät, seminaarit, työnäytökset ja pellonpiennarpäivät tarjoavat kestävästä tuotannosta ja tuotannon ilmastovaikutuksista kiinnostuneille yrittäjille lisämaustetta ja konkreettisia havaintoja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi ja viljelytoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi.

Öljyhampun ja kuminan viljelijäilta 16.12.2021 Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

 

Tallenteet 

Hiiliviljely euroina -webinaari 18.11.2021. Webinaarissa keskustellaan hiiliviljelyn toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista maatilalla. Tuotanto: HIHAT- ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://youtu.be/u8qCzWLBT54

Maaperäskannauksen esittely: Veristech ja SoilOptix 21.7.2021 Juvan Partalassa. Tuotanto: KURVI- JA HIHAT -hankkeet. https://youtu.be/FNzFLYUe9bE

Höyry- ja kuumavesikäsittelyn testaus rikkakasvien torjunnassa 16.6.2021 Mikkelin Haukivuorella. Testauksesta koostetulla videolla esitellään rikkakasvien torjuntaa Paavo Pulkkisen porkkanapellolla Lietlahden tilalla. Haastateltavana ovat hänen lisäkseen Juha Putkonen, Steamrator Oy:stä. Kertojana toimii tutkija Pirjo Kivijärvi Luonnonvarakeskuksesta. Tuotanto: KURVI- ja HIHAT -hankkeet.  https://youtu.be/n71HfogLRYs

Katse peltomaahan - fokus fosforiin -webinaari 3.6.2021. Webinaarin talleenteella aiheesta keskustelemassa Manna Kaartinen Eurofins Viljavuuspalvelusta ja tutkija Tapio Salo Luonnonvarakeskuksesta. Lähetyksen juontaa luomukasvintuotannon asiantuntija Eeva-Liisa Neuvonen ProAgria Etelä-Savosta. Kuuntele tallenne  https://youtu.be/dgg8p8JZKYA

Puhetta peltoeroosiosta ja sen hallinnasta   -webinaari 2.6.2020. Webinaarin tallenteella aiheesta keskustelemassa maatalousyrittäjä Yrjö Ehrnrooth Mikkelistä ja salaojateknikko Jarmo Nissinen Maveplan Oy:stä. Lähetyksen juontaa johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta. Kuuntele tallenne https://www.youtube.com/watch?v=tHb4rYkOL1Q Sosiaalisessa mediassa hashtag #ilmastokestävä

Kosteikot vesiensuojelukeinona. Videolla kerrotaan kosteikoista ja niiden merkityksestä vesiensuojelun näkökulmasta. Haastateltavina ovat kangasniemeläiset maatalousyrittäjät Anniina Laurema Koivumäen tilalta ja Juha Häkkinen Korpifarmilta sekä maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen ProAgria Etelä-Savosta. Tuotanto Luga Balt2 -hanke sekä Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan HIHAT -hanke. https://www.youtube.com/watch?v=5k1H6LJBcDY

Hihat heilumaan - kohti ilmastokestävämpää ruoantuotantoa -seminaari 16.1.2020 Mikkelissä. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata livestriiminä. Voit katsoa tallenteen https://www.youtube.com/watch?v=VuMo2Sx60cE

 

Tule mukaan!

Tapahtumat yrittäjille löydät ProAgrian Tapahtumat -sivuilta ja ProAgria Itä-Suomi -lehdestä. Viestimme ajankohtaisista havainnoista ja asioista myös Fb-ryhmässä Kestävä viljely. Ota aktiivinen ote aiheeseen ja ilmoita kiinnostuksesi alla olevalla lomakkeella. Lähde mukaan kehittämään tulevaisuuden kestävän tuotannon mallia!

Lisätietoja:

Eeva-Liisa Neuvonen, hankevastaava, luomukasvintuotannon asiantuntija, p. 041 730 9812, eeva-liisa.neuvonen@proagria.fi

Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019 – 30.6.2022.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Artikkelit

  • Viljan hiilijalanjälki kiinnostaa

    On hyödyllistä tietää, millä tasolla oman tuotannon päästöt ovat, ja yhtä tärkeää on saada selville paljonko hiiltä sitoutuu.

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut