Gastronominen silta maailmalle – elintarvikeyritysten yhteistyön avaus

Kuva: Marc Sabat

Gastronominen silta maailmalle - elintarvikeyritysten yhteistyön avaus yritysryhmähankkeen taustalla on neljän pohjoissavolaisen elintarvikeyrityksen yhteinen tarve vahvistaa yhteistyötä sekä kansainvälistä osaamista. Yritykset suosivat tuotteissaan paikallisia raaka-aineita ja näkevät tämän yhteisessä toiminnassa erityisvahvuutena. Yrityksillä on tarve yhdistää voimavarat ja kokeilla kokonaan uudenlaista lähestymistapaa suuriin, kansainvälisessä ympäristössä toimiviin kohteisiin.

Yritykset kehittävät hankkeessa kansainvälistä osaamistaan, yhteistyötä toisten kansainvälistyvien pienyritysten kanssa ja luovat kontakteja oman liiketoiminnan tueksi. Yritysryhmähankkeessa pilotoidaan uudenlaisia toimintamalleja, tehdään yhteismarkkinoinnin kehittämistoimia ja kokeillaan erilaisia menekinedistämistoimia. Yrityskohtaisesti toimijat kehittävät tuotetarjoomaansa ja pakkausten houkuttelevuutta.

Päämääränä yrityksillä on toimia paitsi oman toimintansa edustajina, myös Kuopion alueen ja Pohjois-Savon European Region of Gastronomy (ERG) -verkoston edustajina.

Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Liepuskan herkku Oy, Lignell & Piispanen Oy, RPS Brewing Oy ja Kala-Lappi Oy.

Hankkeen toteutusaika on 01.03.2019 - 30.09.2022.

Hankepäällikkönä toimii Taina Laitinen, taina.laitinen@maajakotitalousnaiset.fi,  044  430 9922

 

 


Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut