Automaattilypsyä tehokkaasti

Automaattilypsyä tehokkaasti - hankkeessa pyritään edistämään automaattilypsytilan tuottavuutta tiedonvälityksen keinoin. Aiheeseen liittyvien jo toteutettujen hankkeiden tulosten viemisellä käytäntöön varmistetaan, että automaattilypsytilalla ymmärretään asioiden syy-seurausyhteydet toiminnan kehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena on automaattilypsytilojen tuottavuuden paraneminen kehittämällä:
-  karjan ruokintaa ja siinä erityisesti säilärehun laatua,
-   tuotantoympäristöä navetassa,
-   tietojärjestelmien tuottaman tiedon hyväksikäyttöä työssä ja toiminnan kehittämisessä,
  työnkäyttöä ja työturvallisuutta karjanhoitotöissä,
-   tuotetun maidon määrää ja laatua sekä
-   eläinten terveyttä.

Hankkeen toteuttajana on Työtehoseura (TTS) ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Toiminta-aika on 1.11.2015-31.12.2017.

 

TUTUSTU MATERIAALIIN:

Tietokortit:
TIETOKORTTI 1: Utareterveys

TIETOKORTTI 2: Säilörehun säilönnällinen laatu

TIETOKORTTI 3: Ruokintataulut DeLaval DelPro

TIETOKORTTI 4: Ruokintataulut LeLy T4C

TIETOKORTTI 5: Ruokintataulut SAC TIM

TIETOKORTTI 6: Lypsylupa-asetukset automaattilypsyssä

TIETOKORTTI 7: Väkirehuruokinta automaattilypsyssä 

TIETOKORTTI 8: Lypsyrobotin tuottaman tiedon hyödyntäminen ja vertailu

Artikkelit:
Laidunnus onnistuu isossakin automaattilypsykarjassa
Automaattilypsytilan johtaminen

Videot /Youtube:
Robottirehun kalibrointi SAC RDS
Robottirehun kalibrointi Delaval, VMS
Robottirehun kalibrointi LeLyAstronaut
Robottirehun kalibrointi GEA
Kuivitusvideo

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut